Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

Avondconferenties 2016

 

 

Plaats van gebeuren: zaal ‘Centrum’ in de Keibergstraat 54 - 3300 Kumtich (Tienen) steeds om 20u00.

 

 

12 januari: Hoop voor het nieuwe jaar

Er is hoop voor 2016! Ondanks de vele ‘onheilsberichten’ die ons dagelijks overspoelen. Nieuws, films, literatuur, de sfeer op het werk, buren, familie, vrienden, heel vaak gieten ze, misschien wel ongemerkt, een grote hoeveelheid negativisme over ons uit. Mogelijk dragen we zelf wel bij aan die sfeer, omdat we het, in het diepst van ons wezen, eigenlijk niet meer zien zitten… Maar het evangelie is boordevol hoop.  Het is een Blijde Boodschap!  En dat hebben we nu juist nodig: een vernieuwde, hoopvolle, positieve en realistische kijk op het leven. Kom eens luisteren, aan het begin van het nieuwe jaar, naar dit ‘andere geluid’, het zal u ongetwijfeld deugd doen!

 

Spreker: John den Boer

Sinds John zijn theologische vorming in Leuven afrondde in 1979, is hij al ruim 35 jaar werkzaam als evangelist en pastoraal werker. Hij kwam, gedurende die jaren, beroepsmatig, met talrijke mensen in contact met de meest uiteenlopende godsdienstige opvattingen. Hij werd geboeid, zowel door de opmerkelijke overeenkomsten, alsook door één heel wezenlijk verschil, waar hij op deze avond vooral ook aandacht aan zal schenken…

 

 

26 januari: Bestaat God?

Dit is een vraag die vandaag al snel ontwijkend of negatief beantwoord wordt. Maar sta er eens eerlijk bij stil. Het is waar dat je het bestaan van God niet wetenschappelijk kan bewijzen. Maar je kan ook niet bewijzen dat Hij niet bestaat!  Kijk naar de natuur, sta eens stil bij de wonderen van het heelal.  Getuigt dit allemaal niet van het bestaan van een buitengewoon bekwaam Architect?  Elk mens gelooft in “Iets” … bijzonder toch! Wees eens moedig en durf met ons na te gaan welke argumenten er zijn om aan te nemen dat God daadwerkelijk bestaat!

 

Spreker: Hendrick Ederveen is al 44 jaar gehuwd met Wilma, trotse vader van vier kinderen en vele kleinkinderen. Hendrick begon in 1976 op het Bijbelinstituut (nu Evangelische Theologische Faculteit), studeerde aan de VUB en verwierf heel wat ervaring in het sociale werk met verwaarloosde kinderen en tieners in Leuven.  Zijn leven lang wijdde hij aan de zorg voor mensen en zelfs als gepensioneerde zet hij zich verder in als vrijwilliger in voor Gods Koninkrijk.

 

 

 

09 februari: De tabernakel

God wil zo onnoemlijk graag bij ons wonen. Zijn liefde verlangt naar innige omgang met de mens. De tabernakel uit het Oude Testament is daar een sprekend voorbeeld van. We zien er Jezus Christus. De tabernakel is een schaduwbeeld van Jezus Christus. Hij is in alle facetten tastbaar aanwezig! Hoe meer kennis van de tabernakel ons geloof kan verdiepen verneem je op de avondconferentie.  

 

Spreker: Dominique Vandelannoote is geboren in 1958. Als militair was zijn laatste affectatie deze van adjunct militair raadgever van de Belgische ambassadeur op het NAVO hoofdkwartier te Evere. Sinds 2013 is hij gepensioneerd. In 1981 raakt hij gepassioneerd door de Bijbel en volgt in 1993-1995 de toerustingscursus Vlaanderen op de Bijbelschool in Heverlee. Hij houdt van afstandslopen en modelbouw. Dominique is lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL), is getrouwd met Rita en is trotse vader van drie zonen.

 

 

23 februari:  De kracht van gebed

Er is weinig kracht omdat er weinig gebeden wordt! Grote voorbeelden op deze aarde, zoals moeder Teresa, vonden precies in gebed de kracht om ongelooflijke dingen te presteren, om vérder te gaan dan anderen. Is er een geheim in gebed dat we kwijt geraakt zijn? Jezus belooft dat ‘wie geloof heeft als een mosterdzaadje… bergen kan verzetten’. Wie begint te bidden, betreedt een hele nieuwe wereld waarvan hij het begin wel kent, maar niet het einde. Als we leren om goéd te bidden, is gebed geen plicht maar een voorrecht, geen luxe maar een noodzaak, niet saai maar avontuurlijk, niet vermoeiend maar verfrissend! Je kan er levenslang in groeien en er altijd béter in worden.

 

Spreker: Ignace Demaerel (1961) studeerde wijsbegeerte aan de K.U. Leuven en protestantse godgeleerdheid in Brussel. Hij is godsdienstleraar, pastor, coördinator van een gebedsnetwerk en schrijver van vele artikels, enkele brochures en een boek over gebed en over de persoon van Jezus (nog te verschijnen). Hij zetelde zes jaar in het bestuur van de Evangelische Alliantie Vlaanderen. Sinds 2012 is hij ook columnist bij Knack.be. Hij is getrouwd met Miet Vanbeckevoort en vader van vier kinderen en twee pleegkinderen.

 

 

 

05 maart:  Conferentie: Wake-Up (10.30–16.00 uur)

 

Klik hier

 

(Miel Vanbeckevoort)

 

 

29 maart:  Opstanding: ook voor mij?

Is de opstanding van Jezus Christus ook van betekenis voor je eigen dagelijks leven? En wat is die betekenis dan? Bestaat er dan echt zoiets als de opstandingskracht? En wat betekent dit dan voor jou en voor mij? Kom en luister naar iemand die het in zijn eigen leven ervaren heeft.

 

Spreker: Marcel Casier is twee jaar seminarist geweest en heeft nadien theologie gestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven). Nu is hij verbonden aan de evangelische kerk te Haacht.

 

 

 

05 april:  Acceptatie doet openbloeien

Maar hoe werkt dat? Hoe moeten we iemand accepteren ook al strookt zijn gedrag niet met mijn waarden. Hoe bevordert acceptatie de groei van iemand en verbetert het relaties? Heeft acceptatie ook grenzen? Wat is het verband tussen acceptatie en vergeving? Hoe werkt zelfacceptatie en is het nodig?Maakt acceptatie ons passief of bevordert het juist verandering?

 

Spreker: Gerrit Houtman (gezins- en relatietherapeut) is maatschappelijk assistent in relatie en gezinstherapie en werkt in Bethesda, een christelijk centrum voor vorming en hulpverlening te Genk. Gerrit publiceert, geeft lezingen en verzorgt workshops.

 

 

26 april:  Religie en gezondheid

Doorheen de geschiedenis zijn religie en gezondheid vaak nauw met elkaar verbonden geweest. In het Christendom kwam de zorg voor zieken als een duidelijke Bijbelse invulling op de voorgrond. Ziekenhuizen werden gebouwd en ook de zorg voor psychiatrische zieken kwam onder de aandacht.

Vandaag lijkt de band tussen religie en gezondheid minder duidelijk. Maar is dit werkelijk zo? Kom en luister naar resultaten uit recente studies.

 

Spreker: Jessie Dezutter is onderzoeksprofessor aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Ze onderzoekt o.a. hoe zingevingsprocessen stimulerend kunnen werken bij mensen met zwaar belastende levenssituaties. Ze doceert ook enkele vakken rond de thema’s ontwikkelings- en religiepsychologie en begeleidt doctoraats-en masterstudenten.

 

 

 

10 mei :  Pinksteren: nieuw leven!

De schoenen van de man drukten diep in het zand en zijn tred wat zeer zwaar. Hij torste een boom achter en deze groef een diepe lijn in het zand. Het werk ging zijn krachten bijna te boven. Opeens kreeg hij een geweldig idee. Hij sleurde de boom naar de oceaan en vanaf dan werd deze door het water gedragen. Wat een vreugde overviel hem! Zo is het ook wanneer de kracht van Gods Geest in ons werkt. Kom en luister!

 

Spreker: Wout vanwijngaarden; Geboren in Hardinxveld-Giessendam, komt met zijn vrouw Teunie en hun kinderen op 25 jarige leeftijd naar Leuven waar hij drie jaar studeert aan het Bijbelinstutuut in Heverlee. Na zijn studies dienen hij en zijn vrouw de Evangelische Gemeente "Paulus" gedurende 23 jaar om vervolgens predikant te worden in de Evangelische Gemeente van Leuven. Nu wonen ze in Voortkapel (Westerlo) waar ze werken voor de Evangelische Gemeente van Herentals. 
Wout is sinds 1995 Voorzitter van het Bestuur van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG), bestaande uit 31 kerken in Vlaanderen en is nauw betrokken bij het programma van de Evangelische ToerustingsSchool (ETS).  Hij heeft al vele Bijbels studiemateriaal geschreven en geeft vaak spreekbeurten in gans Vlaanderen.

 

 

26 mei: Gezag en gehoorzaamheid

Gezag en gehoorzaamheid worden steeds zeldzamer. Als oudere generatie hebben we het misschien verkeerd voorgeleefd? Zijn we té autoritair geweest? Hebben we onze wil te veel opgelegd? Jezus als hoogste gezag was de grootste dienstknecht! Is dit geen voorbeeld!? Welke weg toont de Bijbel ons in het opnemen van onze verantwoordelijkheid?

 

Spreker: Jef De Vriese is gehuwd en vader van twee dochters. Hij is psycholoog en actief betrokken bij diverse instellingen die zich toeleggen op bijbelgetrouwe hulpverlening. Hij is directeur van het Centrum voor Pastorale Counseling en van Chris, de landelijke organisatie voor kinder-en jeugdhulp in België en Nederland. Hij heeft veel ervaring in het kader van preventie rondom het gezin. Hij is ook stafmedewerker van De Hoop geestelijke gezondheidszorg, psychiatrisch centrum in Nederland. Voorts publiceert hij en geeft hij lezingen.

 

 

 

14 Juni: Uw rijk kome

De bekende Nederlandse schrijver Godfried Bomans (1913-1971) zei eens: “Indien men een woord veel hoort, weet dan, dat het begrip ervan verdwenen is.” Is het zo niet met de woorden “Uw rijk kome”? Kan het zijn dat die woorden in veel gevallen gedachteloos worden ‘gepreveld’ en dat inderdaad het begrip ervan verdwenen is? Dat zou spijtig zijn! Want wat een rijke betekenis kan je in die woorden vinden!

 

Spreker: John den Boer

Sinds John zijn theologische vorming in Leuven afrondde in 1979, is hij al ruim 35 jaar werkzaam als evangelist en pastoraal werker. Hij kwam, gedurende die jaren, beroepsmatig, met talrijke mensen in contact met de meest uiteenlopende godsdienstige opvattingen. Hij werd geboeid, zowel door de opmerkelijke overeenkomsten, alsook door één heel wezenlijk verschil, waar hij op deze avond vooral ook aandacht aan zal schenken…

 

 

28 Juni: Omgaan met tegenslagen

Elk mens wordt vroeg of laat geconfronteerd met tegenslagen: verlies van werk, teleurstelling, ziekte, sterfte, … We reageren vaak door muren om ons heen te bouwen, te ontkennen, te vluchten, …  Waar is God dan te midden van onze pijn en emoties? Veel om over te praten en veel om te vragen dus. Antwoorden zijn er niet altijd, wel eerlijke overwegingen.

 

Spreker: Kurt Maeyens (1974) is getrouwd met Fokkeline en samen hebben ze 4 opgroeiende kinderen. Na zijn theologische opleiding is hij tien jaar actief geweest als gemeentestichter. Daarna concentreerde hij zich op de coaching en begeleiding van jeugdwerkers. In mei 2015 werd Kurt directeur van de Belgische Evangelische Zending (BEZ), een organisatie die zich inzet voor evangelisatie en gemeentestichting in België.

 

 

 

13 september: Omgaan met asielzoekers

De recente vluchtelingenstroom zal niemand ontgaan zijn. Beelden van overvolle bootjes op de Middellandse Zee staan op ons netvlies. Het zijn mensen zoals jij en ik, die een veilig onderkomen zoeken in Europa. Maar met deze mensen komen ook tal van vragen op ons af zoals: kunnen en willen wij hen hier wel opvangen? Op deze avond zullen we vanuit de Bijbel kijken naar deze uitdagingen.

 

Spreker: Eline Hoolsema bekleedt na haar Hogeschoolopleiding sociaal werk diverse betrekkingen in de zorgsector. Ze volgt een theologische bijscholing en engageert zich als christelijk Toeruster onder vluchtelingen bij Gave Veste.

 

 

27 september: Openbaring deel 1
Waar gaat het heen? Het is een vraag die we ons in de onzekere wereld van vandaag stellen. En het is absoluut gerechtvaardigd zich vragen te stellen over de toekomst. Je hoort van alles, maar niet wat de Bijbel er over vertelt. Deze informatiebron wordt niet au sérieux genomen. Hierdoor creëren we een blinde vlek. En dit zou ons wel eens zuur kunnen opbreken. God openbaart zijn toekomstplan in de Bijbel! Hoor toe en word wijs!


Spreker: Dominique Vandelannoote is geboren in 1958. Als militair was zijn laatste affectatie deze van adjunct militair raadgever van de Belgische ambassadeur op het NAVO hoofdkwartier te Evere. Sinds 2013 is hij gepensioneerd. In 1981 raakt hij gepassioneerd door de Bijbel en volgt in 1993-1995 de toerustingscursus Vlaanderen op de Bijbelschool in Heverlee. Hij houdt van afstandslopen en modelbouw. Dominique is lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL), is getrouwd met Rita en is trotse vader van drie zonen.

 

 

 

04 oktober: Openbaring deel 2
Waar gaat het heen? Het is een vraag die we ons in de onzekere wereld van vandaag stellen. En het is absoluut gerechtvaardigd zich vragen te stellen over de toekomst. Je hoort van alles, maar niet wat de Bijbel er over vertelt. Deze informatiebron wordt niet au sérieux genomen. Hierdoor creëren we een blinde vlek. En dit zou ons wel eens zuur kunnen opbreken. God openbaart zijn toekomstplan in de Bijbel! Hoor toe en word wijs!


Spreker: Dominique Vandelannoote is geboren in 1958. Als militair was zijn laatste affectatie deze van adjunct militair raadgever van de Belgische ambassadeur op het NAVO hoofdkwartier te Evere. Sinds 2013 is hij gepensioneerd. In 1981 raakt hij gepassioneerd door de Bijbel en volgt in 1993-1995 de toerustingscursus Vlaanderen op de Bijbelschool in Heverlee. Hij houdt van afstandslopen en modelbouw. Dominique is lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL), is getrouwd met Rita en is trotse vader van drie zonen.

 

 

18 oktober: Een zinvol leven
Wanneer is je leven zinvol? Een vraag die je op vele manieren kan beantwoorden. Maar een zinvol leven heeft in elk geval zin, inhoud, betekenis en is redelijk, nuttig en opbouwend. Het is rijk aan betekenis voor jezelf en de ander. Eigenlijk zit er zoveel in een zinvol leven dat het onmogelijk zonder God kan. Zo kom ik tot de conclusie dat mijn leven maar zinvol kan zijn als God Zijn plan kan uitvoeren en met mij tot Zijn doel komt. Over die onschatbare rijkdom wil ik het graag hebben.


Spreker: Martin Symons studeerde af als electromechanicus en werkte hoofdzakelijk als weerkundige bij de Regie der Luchtwegen. Hij volgde theologische cursussen en bijscholingen om vanaf 1981 voltijds het evangelie te verkondigen. Later ging de aandacht en inzet meer naar kerkstichting en -toerusting. Als gepensioneerde is hij nog steeds zeer geëngageerd en hulpvaardig naar mensen met moeilijkheden. Hij is gelukkig getrouwd sinds 1972, is trotse vader van vijf dochters en geniet ondertussen al van tien kleinkinderen.

 

 

 

08 november: Levensmoeheid en zelfdoding

Zelfdoding is een delicaat, complex en ingrijpend onderwerp. Het komt in onze maatschappij helaas té vaak voor. Op deze avond worden twee belangrijke maar verschillende facetten belicht. Elma raakte zwaar gehandicapt door haar mislukte zelfmoordpoging terwijl Hanna geconfronteerd werd met de plotse zelfdoding van haar echtgenoot. Beide dames willen van hun worstelingen vertellen en de weg naar herstel in Jezus Christus met ons delen.


Sprekers: Elma raakte o.a. verwikkeld in een sekte (Santo Daime) en verloor door onbegrip over haar zelfdodingspoging haar levensgezel, (het hoederecht over) haar kinderen, haar werk, haar huis, haar mobiliteit, haar vrienden en het contact met familie. De God van de Bijbel schonk haar nieuw leven en herstelde ook de relatie met haar kinderen en hun vader. Uit bewogenheid en ter preventie van zelfdoding/familiedrama’s zet ze na haar pastorale studies het gebedscentrum “Levensfontein” op. Hanna Van den Brande maakte een zwaar aanvaardingsproces door na het moeilijke en onverwachte overlijden van haar man. Haar geloof hielp haar er doorheen.

 

 

22 november: Echtscheiding & hertrouwen
We zijn geschapen om relaties aan te gaan. Het huwelijk is een bijzondere verbintenis tussen man en vrouw en vormt de kern van het gezin. De onderlinge relatie en omgang met de kinderen is bepalend voor de verdere ontwikkeling. Wanneer het huwelijk op drift raakt, raakt alles op drift. Scheiden doet altijd lijden. Niet in het minst lijden de kinderen en komen daardoor ook de komende generaties in grote problemen. En hoe dan verder … als alleenstaande of in een nieuwe relatie?

 

Spreker: Wout vanwijngaarden; Geboren in Hardinxveld-Giessendam, komt met zijn vrouw Teunie en hun kinderen op 25 jarige leeftijd naar Leuven waar hij drie jaar studeert aan het Bijbelinstutuut in Heverlee. Na zijn studies dienen hij en zijn vrouw de Evangelische Gemeente "Paulus" gedurende 23 jaar om vervolgens predikant te worden in de Evangelische Gemeente van Leuven. Nu wonen ze in Voortkapel (Westerlo) waar ze werken voor de Evangelische Gemeente van Herentals. 
Wout is sinds 1995 Voorzitter van het Bestuur van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG), bestaande uit 31 kerken in Vlaanderen en is nauw betrokken bij het programma van de Evangelische ToerustingsSchool (ETS).  Hij heeft al vele Bijbels studiemateriaal geschreven en geeft vaak spreekbeurten in gans Vlaanderen.

 

 

 

06 december: De kracht van vergeving

Het is onvermijdelijk dat wij allemaal af en toe - of sommigen ook vaker - conflicten hebben. Er is niet altijd meteen een oplossing, maar het kan wel veel pijn of verdriet veroorzaken. Wat kan je dan doen om er vanaf te geraken?

De moderne psychologie leert dat het nodig is om vergeving te schenken om innerlijke rust te vinden. De Bijbel, die tweeduizend jaar oud is, leerde dat ook al, maar helpt ons om het ook echt te kunnen doen. Er schuilt een grote kracht in vergeving. En als er vergeving is, kan er ook genezing zijn.

 

Spreker: Marcel Casier is twee jaar seminarist geweest en heeft nadien theologie gestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven). Nu is hij verbonden aan de evangelische kerk te Haacht.

 

 

20 december: God wordt mens!
God wordt mens!? Kan dat wel? Hoe en waarom zou God dat doen? Om die vragen te beantwoorden, moeten we gaan nadenken over het wezen van God. Dat is beslist niet eenvoudig want HIJ gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. God is perfect volmaakt en de mens perfect onvolmaakt! Niet echt een uitnodiging voor God om naar beneden af te dalen, toch! En toch werd God mens! Maar wat dreef Hem dit te doen en wat verandert het voor de mens? Hierover willen we deze avond samen nadenken.

 

Spreker: Hendrick Ederveen is al 44 jaar gehuwd met Wilma, trotse vader van vier kinderen en vele kleinkinderen. Hendrick begon in 1976 op het Bijbelinstituut (nu Evangelische Theologische Faculteit), studeerde aan de VUB en verwierf heel wat ervaring in het sociale werk met verwaarloosde kinderen en tieners in Leuven.  Zijn leven lang wijdde hij aan de zorg voor mensen en zelfs als gepensioneerde zet hij zich verder in als vrijwilliger in voor Gods Koninkrijk.

© Evangelische kring Tienen

 

Avondconferenties

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Normen en waarden

 

In deze rubriek willen wij aantonen dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Doordenkertjes

 

Hier bespreken we enkele artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht voor een noodgeval.