Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

Avondconferenties 2017

 

 

Plaats van gebeuren: zaal ‘Centrum’ in de Keibergstraat 54 - 3300 Kumtich (Tienen) steeds om 20u00.

 

 

24 januari: Omgaan met schuldgevoelens

Fouten inzien, ze belijden en rechtzetten wanneer het mogelijk is blijkt heel waardevol.  Schuldgevoelens en daaraan verbonden ons geweten vormen een belangrijk hulpmiddel hierbij. Ze geven signalen weer en kunnen leiden naar herstel van relaties. Schuld heeft altijd met relaties te maken. Schuldgevoel daarentegen lang niet altijd. Hoe zit dat? Wanneer geeft ons geweten een verkeerd signaal en hoe onderscheiden we een juist en onjuist schuldgevoel van elkaar? Welke rol speelt schaamte hierin?

 

Spreker: Gerrit Houtman (gezins- en relatietherapeut) is maatschappelijk assistent in relatie en gezinstherapie en werkt in Bethesda, een christelijk centrum voor vorming en hulpverlening te Genk. Gerrit publiceert, geeft lezingen en verzorgt workshops.

 

 

14 februari: Onoverwinnelijke liefde

Liefde is een modewoord. Heel wat populaire liedjes bezingen dit thema. In onze moderne maatschappij is het meer een verlangen dan een realiteit geworden.  Liefde wordt steeds meer uitgehold en verliest zijn waarde. Het begrip richt zich meer op zichzelf dan op het zich wegschenken aan de ander. De ware, diepe, blijvende liefde kan herontdekt worden. Jezus heeft ons dit geopenbaard … een liefde die niemand Hem heeft nagedaan. Zijn liefde overtreft en overwint alles. God is liefde. Herontdek wat Jezus’ liefde voor jou kan betekenen.

 

Spreker: Wout vanwijngaarden; Geboren in Hardinxveld-Giessendam, komt met zijn vrouw Teunie en hun kinderen op 25 jarige leeftijd naar Leuven waar hij drie jaar studeert aan het Bijbelinstutuut in Heverlee. Na zijn studies dienen hij en zijn vrouw de Evangelische Gemeente "Paulus" gedurende 23 jaar om vervolgens predikant te worden in de Evangelische Gemeente van Leuven. Nu wonen ze in Voortkapel (Westerlo) waar ze werken voor de Evangelische Gemeente van Herentals. 
Wout is sinds 1995 Voorzitter van het Bestuur van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG), bestaande uit 31 kerken in Vlaanderen en is nauw betrokken bij het programma van de Evangelische ToerustingsSchool (ETS).  Hij heeft al vele Bijbels studiemateriaal geschreven en geeft vaak spreekbeurten in gans Vlaanderen.

 

 

21 maart: Christelijke Normen & waarden

“Help, onze normen en waarden worden onderuit gehaald!” Een jammerklacht, die we vandaag nogal eens vernemen. Maar wat verstaan wij eigenlijk onder “normen en waarden”? Door wie worden die bepaald? En de christelijke invloed van voorheen, kwam die ons ten goede of legde deze de menselijke vrijheid aan banden? Deze vragen willen wij graag in onze avondconferentie van dinsdag 21 maart onder de loep nemen en trachten te beantwoorden. Hartelijk uitgenodigd!

 

Spreker: John den Boer

Sinds John zijn theologische vorming in Leuven afrondde in 1979, is hij al ruim 35 jaar werkzaam als evangelist en pastoraal werker. Hij kwam, gedurende die jaren, beroepsmatig, met talrijke mensen in contact met de meest uiteenlopende godsdienstige opvattingen. Hij werd geboeid, zowel door de opmerkelijke overeenkomsten, alsook door één heel wezenlijk verschil, waar hij op deze avond vooral ook aandacht aan zal schenken…

 

 

11 april: Lijden & Opstanding

Niemand houdt ervan te lijden. Toch heeft Iemand vrijwillig voor ons geleden. Zijn lijden deed ons opstaan. Er is nieuwe hoop en een nieuwe toekomst. We gedenken het met Pasen … vrijheid voor eenieder die dat wil!

 

spreker: Henk Gelling kwam in de jaren ’80, gegrepen door God, van Canada naar België. Sindsdien brengt hij op vele plaatsen het evangelie op speelse maar indringende wijze.

 

 

23 Mei: Zijn er nog zekerheden?

We leven in een tijd van oneliners.  Een visie wordt duidelijk gemaakt met enkele woorden. Denk maar aan het recente: “ Let’s make America great again”. Zonder verdere uitleg worden mensen voor het idee van de redenaar gewonnen.  “Zijn er nog zekerheden?” is een vraag die in deze context thuishoort.  Waar komt de onzekerheid  dan vandaan?  En waar zijn er wel nog zekerheden te vinden waar we ons aan kunnen optrekken?

 

spreker: Jan Detilloux, geboren te Leuven in 1951, studeerde pedagogie en is steeds actief met mensen bezig geweest, eerst in de bijzondere jeugdzorg, later in het lesgeven en uiteindelijk als vertegenwoordiger. Hij is vele jaren als medeverantwoordelijke actief betrokken geweest in de Christengemeente van Peer. Hij is 43 jaar gelukkig getrouwd en trotse vader van 4 kinderen.

 

 

13 Juni: Gods wil ontdekken

God is helemaal anders dan mensen. Zo anders dat we ons maar een fractie kunnen voorstellen van wie of wat Hij is. Tegelijkertijd lijken wij op hem. Net zoals wij heeft God een wil. Het verschil is dat God oppermachtig is - Hij kan alles. Dus als Hij wat wil, wie houdt Hem dan nog tegen? Je denkt misschien: "niemand natuurlijk", maar betekent dat dan dat alles op aarde gaat zoals God dat wil? Inclusief je eigen leven? Moeilijk te geloven... 

 

spreker: Johan Lorein (28 j) is sinds januari 2016 voltijds voorganger van de Evangelische Kerk Leuven. Daarvoor heeft hij enkele jaren lesgegeven als godsdienstleraar in het middelbaar onderwijs. Hij is ervan overtuigd dat vragen stellen minstens even belangrijk is als ze beantwoorden. De vraag is natuurlijk: wat zijn de juiste vragen?

 

 

10 oktober: Waar komt het kwaad vandaan?

We kunnen niet weten wat kwaad is als we niet weten wat goed is. We kunnen niet weten wat onrechtvaardig is tenzij er rechtvaardigheid bestaat. Roest bestaat niet zonder ijzer. Dus kwaad bestaat niet op zichzelf, het is een gebrek aan het goede. Maar waarom is er dan toch kwaad als God bestaat? Er moet dus een reden zijn waarom er toch kwaad in deze wereld gekomen is ….

 

Spreker: Martin Symons studeerde af als electromechanicus en werkte hoofdzakelijk als weerkundige bij de Regie der Luchtwegen. Hij volgde theologische cursussen en bijscholingen om vanaf 1981 voltijds het evangelie te verkondigen. Later ging de aandacht en inzet meer naar kerkstichting en -toerusting. Als gepensioneerde is hij nog steeds zeer geëngageerd en hulpvaardig naar mensen met moeilijkheden. Hij is gelukkig getrouwd sinds 1972, is trotse vader van vijf dochters en geniet ondertussen al van tien kleinkinderen.

 

 

31 oktober: Leven na de dood

De dood wordt vaak doodgezwegen. We hebben schrik om erover te praten. Er is die immens grote onzekerheid over hetgeen al dan niet hierna komt. Nochtans zal niemand aan de dood ontsnappen, dat is zeker! Het is daarom heel redelijk om na te gaan wat God zelf hierover zegt. Maar zou het niet kunnen dat, zoals in de natuur de ene levensvorm in de andere overgaat, dat ook zal gebeuren voor de mens? Het is in elk geval heel verstandig om eens te luisteren naar hetgeen God hierover heeft te zeggen. Kom informatie opdoen en beslis dan over je eigen toekomst.

 

Spreker: Dominique Vandelannoote is geboren in 1958. Als militair was zijn laatste affectatie deze van adjunct militair raadgever van de Belgische ambassadeur op het NAVO hoofdkwartier te Evere. Sinds 2013 is hij gepensioneerd. In 1981 raakt hij gepassioneerd door de Bijbel en volgt in 1993-1995 de toerustingscursus Vlaanderen op de Bijbelschool in Heverlee. Hij houdt van afstandslopen en modelbouw. Dominique is lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL), is getrouwd met Rita en is trotse vader van drie zonen.

 

 

30 November: Wie ben ik?

Ben ik tevreden met wie ik ben? Wat is mijn identiteit? Welke criteria gebruik ik om mijzelf te aanvaarden? Waar komen minderwaardigheidsgevoelens vandaan en hoe pak je die aan? En wat heeft de Bijbel te zeggen over een gezond fundament voor zelfaanvaarding en identiteit in Christus?

 

Spreker: Jef De Vriese is gehuwd en vader van twee dochters. Hij is psycholoog en actief betrokken bij diverse instellingen die zich toeleggen op bijbelgetrouwe hulpverlening. Hij is directeur van het Centrum voor Pastorale Counseling en van Chris, de landelijke organisatie voor kinder-en jeugdhulp in België en Nederland. Hij heeft veel ervaring in het kader van preventie rondom het gezin. Hij is ook stafmedewerker van De Hoop geestelijke gezondheidszorg, psychiatrisch centrum in Nederland. Voorts publiceert hij en geeft hij lezingen.

 

 

19 December: Waar is God vandaag?

Een interessante vraag die vandaag wat minder uit interesse wordt gesteld maar wat vaker uit frustratie … in de aard van: “Kijk eens naar de problemen in de wereld en in mijn eigen leven. Waarom doet God er niets aan? Waarom lijkt God zo ver weg? Is er contact mogelijk?”

Hoe kunnen we sporen van Gods aanwezigheid opmerken en Hem als levende werkelijkheid ervaren? Daar gaat het deze keer over. God zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan je denkt!

 

Spreker: Adri van den Berk was beroepszanger, huwde, en ontdekte God in 1978. Na een Bijbelschoolopleiding ging het echtpaar het evangelie verkondigen in een gemeentestichtende context. In de evangelische wereld is hij een bekende Radio- en televisiegast.

 

© Evangelische kring Tienen

 

Avondconferenties

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Normen en waarden

 

In deze rubriek willen wij aantonen dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Doordenkertjes

 

Hier bespreken we enkele artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht voor een noodgeval.