Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

Avondconferenties 2018

 

 

Plaats van gebeuren: zaal ‘Centrum’ in de Keibergstraat 54 - 3300 Kumtich (Tienen) steeds om 20u00.

 

 

30 januari: Iedereen gelooft

We leven in een postmoderne tijd waar mensen beweren dat er geen absolute waarheid bestaat. Tolerantie is het hoogste goed voor alle ideologieën en religies. Geloof wordt nu vaak geassocieerd met geradicaliseerde godsdienstfanaten, met zinloos geweld en terroristische aanslagen. Het lijkt wel alsof geloven “slecht” is geworden. Maar zo’n geloof heeft niets te maken met de God van de Bijbel! Jezus predikte geen haat, maar verdraagzaamheid, geen wraak, maar vergeving, geen onderdrukking, maar vrijheid, geen oorlog, maar vrede. En vrede met God brengt vrede in je hart met zich mee en vrede met mensen. Geloven? Ja! Tenminste als je weet op Wie je je vertouwen hebt gesteld.

 

Spreker: Luc Vandevorst

Al 39 jaar verkondigt Luc het evangelie voltijds of parttime met lezingen en Bijbelstudies tot opbouw en toerusting van christenen. Hij is een veel gevraagd en begiftigd spreker.

 

 

13 februari: Verschillend christendom?

Christenen spreken vaak over “liefde en eenheid”, maar hoe is dan het bestaan van al die verschillende kerken te verklaren? Zijn we van Gods originele Woord afgeweken? Waarom dan? Welke gevolgen heeft dit? Hoe kunnen we dit historisch verklaren? Vinden we God nu nog wel in al die richtingen? Op deze en heel wat andere vragen wordt gedurende de lezing naar een antwoord gezocht.

 

Spreker: John den Boer

Sinds John zijn theologische vorming in Leuven afrondde in 1979, is hij al ruim 35 jaar werkzaam als evangelist en pastoraal werker. Hij kwam, gedurende die jaren, beroepsmatig, met talrijke mensen in contact met de meest uiteenlopende godsdienstige opvattingen. Hij werd geboeid, zowel door de opmerkelijke overeenkomsten, alsook door één heel wezenlijk verschil, waar hij op deze avond vooral ook aandacht aan zal schenken…

 

 

03 april: Zoek Mij en leef

Eénmaal in de geschiedenis werd God een mens. God werd zichtbaar en tastbaar in Jezus Christus. Hij stierf maar stond op uit de dood. Deze daad van Gods liefde heeft de geschiedenis grondig beïnvloed. Door Hem is nu voor elke gelovige een leven in overvloed mogelijk!

 

spreker: Stefan Van Calster is godsdienstleerkracht en overtuigd christen. Hij is een boeiend en vaak gevraagd spreker.

 

 

24 april: Bijbel & wetenschap

Bijbel en wetenschap spreken elkaar niet tegen. Onder meer kleitabletten, perkamenten en allerlei archeologische vondsten verschaffen ons steeds meer informatie. Maar ook nieuwe inzichten in de geneeskunde, sterrenkunde, aardrijkskunde enz. bevestigen steeds meer dat Bijbelse gegevens correct zijn. Dit meest invloedrijke boek allertijden geeft vooral inzicht in de oplossing van het fundamentele menselijke probleem van de zonde.

 

spreker: Jos Philippaerts is doctor in de chemie. Tijdens die studies werd zijn interesse ook gewekt voor het ontstaansvraagstuk van de mens en van het leven. Sindsdien is hij begeesterd door de Bijbelse waarheid.

 

 

29 mei: Elkaar leren verstaan

Veel om ons heen wordt steeds complexer. Het tweeten, mailen, SMS-en, … brengt mensen in een digitale ban. Waardevol sociaal contact is zoek geraakt! En waar is de dialoog met God gebleven?

 

Spreker: Wout van Wijngaarden studeerde drie jaar aan de theologische faculteit in Heverlee. Hij heeft een rijke praktische ervaring in vele kerken. Hij publiceert en is geëngageerd in divers christelijk werk.

 

 

27 november: Gods plan met Israël

Israël is Gods uitverkoren volk. Maar zijn geschiedenis is alles behalve rooskleurig. God lijkt afwezig. Waar gaat het heen? De Bijbel voorspelt nog moeilijke jaren maar een heerlijke uitkomst!

 

spreker: Marc Van Laere; Met de keuze voor Jezus kent het leven van Marc Van Laere een radicale ommekeer op 25 jarige leeftijd. Hij studeerde pastorale counseling, geeft lezingen en is medewerker van “Israël en de Bijbel”.

© Evangelische kring Tienen

 

Avondconferenties

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Normen en waarden

 

In deze rubriek willen wij aantonen dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Doordenkertjes

 

Hier bespreken we enkele artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht voor een noodgeval.