Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

Avondconferenties 2018

 

 

Plaats van gebeuren: zaal ‘Centrum’ in de Keibergstraat 54 - 3300 Kumtich (Tienen) steeds om 20u00.

 

 

30 januari: Iedereen gelooft

We leven in een postmoderne tijd waar mensen beweren dat er geen absolute waarheid bestaat. Tolerantie is het hoogste goed voor alle ideologieën en religies. Geloof wordt nu vaak geassocieerd met geradicaliseerde godsdienstfanaten, met zinloos geweld en terroristische aanslagen. Het lijkt wel alsof geloven “slecht” is geworden. Maar zo’n geloof heeft niets te maken met de God van de Bijbel! Jezus predikte geen haat, maar verdraagzaamheid, geen wraak, maar vergeving, geen onderdrukking, maar vrijheid, geen oorlog, maar vrede. En vrede met God brengt vrede in je hart met zich mee en vrede met mensen. Geloven? Ja! Tenminste als je weet op Wie je je vertouwen hebt gesteld.

 

Spreker: Luc Vandevorst

Al 39 jaar verkondigt Luc het evangelie voltijds of parttime met lezingen en Bijbelstudies tot opbouw en toerusting van christenen. Hij is een veel gevraagd en begiftigd spreker.

 

 

13 februari: Verschillend christendom?

 

 

Spreker: John den Boer

Sinds John zijn theologische vorming in Leuven afrondde in 1979, is hij al ruim 35 jaar werkzaam als evangelist en pastoraal werker. Hij kwam, gedurende die jaren, beroepsmatig, met talrijke mensen in contact met de meest uiteenlopende godsdienstige opvattingen. Hij werd geboeid, zowel door de opmerkelijke overeenkomsten, alsook door één heel wezenlijk verschil, waar hij op deze avond vooral ook aandacht aan zal schenken…

 

 

 

© Evangelische kring Tienen

 

Avondconferenties

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Normen en waarden

 

In deze rubriek willen wij aantonen dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Doordenkertjes

 

Hier bespreken we enkele artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht voor een noodgeval.