Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

Avondconferenties 2019

 

 

Plaats van gebeuren: zaal ‘Centrum’ in de Keibergstraat 54 - 3300 Kumtich (Tienen) steeds om 20u00.

 

 

15 januari: Verschillend christendom?

Hoe zijn de verschillen onder de christenen te verklaren? Zijn we van Gods originele Woord afgeweken?  Waarom dan?  Welke gevolgen heeft dit? Vinden we God nu nog wel in al die richtingen? Ziehier enkele vragen die gedurende de lezing aan bod komen.

 

Spreker: John den Boer

Sinds John zijn theologische vorming in Leuven afrondde in 1979, is hij al ruim 35 jaar werkzaam als evangelist en pastoraal werker. Hij kwam, gedurende die jaren, beroepsmatig, met talrijke mensen in contact met de meest uiteenlopende godsdienstige opvattingen. Hij werd geboeid, zowel door de opmerkelijke overeenkomsten, alsook door één heel wezenlijk verschil, waar hij op deze avond vooral ook aandacht aan zal schenken…

 

 

19 maart: Bestaat God?

Wanneer je iemand vraagt of God bestaat heb je veel kans afgewezen te worden.  De westerse mens staat daar niet meer bij stil.  Met slogans zoals “ik geloof alleen wat ik zie” ontwijkt men een eerlijk en intelligent antwoord. Het is duidelijk dat je  het bestaan van God niet proefondervindelijk kan bewijzen.  Maar je kan het evenmin ontkennen.  We moeten dus wat verder zoeken naar informatie en nagaan indien er redelijke argumenten bestaan die het bestaan van God onderbouwen.  Deze avond reikt je de nodige argumenten aan om deze levensbelangrijke vraag op een eerlijke manier te beantwoorden.

 

Spreker: Dominique Vandelannoote is geboren in 1958. Als militair was zijn laatste affectatie deze van adjunct militair raadgever van de Belgische ambassadeur op het NAVO hoofdkwartier te Evere. Sinds 2013 is hij gepensioneerd. In 1981 raakt hij gepassioneerd door de Bijbel en volgt in 1993-1995 de toerustingscursus Vlaanderen op de Bijbelschool in Heverlee. Hij houdt van afstandslopen en modelbouw. Dominique is lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL), is getrouwd met Rita en is trotse vader van drie zonen.

 

 

18 juni:

 

© Evangelische kring Tienen

 

Avondconferenties

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Normen en waarden

 

In deze rubriek willen wij aantonen dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Doordenkertjes

 

Hier bespreken we enkele artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht voor een noodgeval.