Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

Avondconferenties najaar 2014

 

 

Plaats van gebeuren: zaal ‘Centrum’ in de Keibergstraat 54 - 3300 Kumtich (Tienen) steeds om 20u00.

 

 

9 Sep: Burn-out

Burn-out is niet meer weg te branden uit de actualiteit. De media berichten er veelvuldig over, het lijkt bijna een modewoord. Knack besteedde een lijvig artikel aan het fenomeen, er was een uitzending in Koppen… De politici buigen zich erover, want de ziekenfondsen komen met alarmerende berichten van steeds meer langdurig ziekteverlet door psychische klachten, depressie en burn-out. Krijgen we vroeg of laat allemaal een burn-out doordat we afstevenen op een verlate pensionering? Heeft het met werkstress te maken of is er meer aan de hand? En het allerbelangrijkste: is er nog ‘leven’ na een burn-out? Deze avond bespreekt Pascal Lauwaert het thema burn-out vanuit een persoonlijk getuigenis en vertelt over zijn weg naar duurzaam herstel.

 

Spreker: Pascal Lauwaert is gehuwd met Mieke en vader van Frederik. Hun zoon is 26 jaar en heeft een meervoudige handicap. Pascal studeerde aan de Bijbelschool (nu Evangelische Theologische Faculteit) en is al meer dan 30 jaar in dienst bij het Vlaams Bijbelgenootschap waar hij directeur is.  Hij werkt mee aan informatieve programma’s op radio en televisie en is een boeiende spreker. Pascal is lid van de Christengemeente te Maldegem.

 

15 Sep: Geloven zoals God het wil

Geloof is de kern van ons christen zijn maar wat betekent precies geloven . Is geloof iets louter subjectief of juist  objectief te bepalen? Heeft geloof te maken met kennen of eerder met beleven? Waarom geloven mensen en is geloven nog van deze tijd? Wat is echt geloof en wat is bijgeloof? Wordt ieder toch zalig in zijn eigen geloof? Wat gelooft een christen?

In deze lezing willen wij ingaan op de diverse vragen over het wezen en het doel van geloven.

 

Spreker: Jef Saenen is geboren in 1960. Na zijn licentiaatsstudies Moderne Geschiedenis raakt hij in 1985 geboeid door de Bijbel waarin hij zich verder verdiept en in 1992 een bachelor behaalt op de Bijbelschool te Heverlee. Ondertussen bouwt hij een professionele loopbaan uit als verzekeringsbemiddelaar. Jef is lid van de Raad van bestuur van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee en lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL). Hij houdt van afstandslopen en wijnbouw! Hij is getrouwd met Marijke en trotse vader van drie kinderen.

 

 

02 Okt: De kracht van vergeving

Het leven kan soms onrechtvaardig zijn. Je loopt tegen mensen aan die je schade berokkenen. En voor je het weet ligt de last van bitterheid als een blok op je hart. Vergeven is dan gemakkelijker gezegd dan gedaan. En toch is vergeving de eerste stap naar bevrijding. Vergeving maakt vrij van de last van het verleden. Maar wat is vergeving? En hoe doe je dat?

 

Spreker: Jef De Vriese is gehuwd en vader van twee dochters. Hij is psycholoog en actief betrokken bij diverse instellingen die zich toeleggen op bijbelgetrouwe hulpverlening. Hij is directeur van het Centrum voor Pastorale Counseling en van Chris, de landelijke organisatie voor kinder-en jeugdhulp in België en Nederland. Hij heeft veel ervaring in het kader van preventie rondom het gezin. Hij is ook stafmedewerker van De Hoop geestelijke gezondheidszorg, psychiatrisch centrum in Nederland. Voorts publiceert hij en geeft hij lezingen.

 

 

21 Okt: Overleden en dan?

We leven in een tijdperk waar technologie hoogtij viert.  Op het vlak van geneeskunde o.a. kan vandaag meer dan ooit voordien. De gemiddelde leeftijd in de Westerse landen ligt dan ook hoog. Maar ook al zal verder onderzoek de levensduur van de mens nog verlengen, het levenseinde zal onherroepelijk eens aanbreken.  We weten niet wanneer, noch hoe, maar dat elk mens sterven moet, is een absolute zekerheid.

Nochtans durft men over het levenseinde amper te praten.  De dood is de grootste zekerheid in het menselijke leven die met een waas van onzekerheid en onwetendheid omhuld is.  Toch hoeft het zo niet te blijven!  Er zijn heel wat redenen om niet langer bang te zijn van de dood! Maar misschien bent u er nog niet stil bij blijven staan.

Spreker: Jos Sneyers is geboren in 1956. Meer dan 30 jaar geleden werd hij gegrepen door de boodschap van de Bijbel en dat heeft hem niet meer losgelaten. Hij heeft zich op de Bijbelschool nog een jaar verder in Gods Woord verdiept en nog een specialisatiecursus in pastorale hulpverlening gevolgd. Hij is lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL), werkt als zelfstandig project manager voor een financiële instelling en houdt van wandelen, tuinieren en barokmuziek. Hij heeft twee geweldige dochters.

 

 

11 Nov: Geestelijke oorlogvoering

Een wapenstilstand stopt de vijandigheden.  Nochtans worden in de huidige dagen steeds meer vredesakkoorden geschonden.  Rebelerende partijen houden zich vaak niet aan hun woord en de oorlog gaat door.  Leed en verdriet blijven zich dan opstapelen.

Gods echter is trouw aan zijn woord.  Er komt een dag dat God zelf zal ingrijpen.  Dan wordt elke opstandigheid definitief het zwijgen opgelegd. Dat geldt zowel voor de menselijke opstandigheid als voor elke geestelijke tegenstander.  Er komt een dag dat elke mens de totale overwinning van Jezus Christus zal zien.  Wees waakzaam, wees klaar!

 

Spreker: Dominique Vandelannoote is geboren in 1958. Als militair was zijn laatste affectatie deze van adjunct militair raadgever van de Belgische ambassadeur op het NAVO hoofdkwartier te Evere. Sinds 2013 is hij gepensioneerd. In 1981 raakt hij gepassioneerd door de Bijbel en volgt in 1993-1995 de toerustingscursus Vlaanderen op de Bijbelschool in Heverlee. Hij houdt van afstandslopen en modelbouw. Dominique is lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL), is getrouwd met Rita en is trotse vader van drie zonen.

 

17 Nov: Doeltreffend bidden

Wat moet je doen om doeltreffend te bidden? Een vrouw had een jaar lang gebeden voor oplossing van familieproblemen die vooral te maken hadden met een huis dat maar niet verkocht raakte. Ze was er zelfs depressief door geworden. Ik ontmoette haar en bad na een kort gesprek één keer met haar. Enkele dagen later belde ze me op, vol verbazing en opwinding: ze was niet meer depressief en voor de week om was kwam er een koper voor het huis. Maar wat nog veel mooier was: door dit alles heen leerde zij Jezus Christus op een heel nieuwe manier kennen en dit veranderde haar leven volledig. Doeltreffend bidden: het kan! Maar hoe doe je dat? Om dat te ontdekken moeten we bij Jezus Christus in de leer gaan.

 

Spreker: Marcel Casier is getrouwd met Willemien. Het geloof heeft hem van kind af erg geboeid en hij is ook twee jaar seminarist geweest. Maar het was pas na een lange zoektocht dat hij theologie ging studeren aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven). Nu is hij sinds een vijftal jaren predikant van de Evangelische Kerk Leuven. Het is zijn verlangen om samen met anderen steeds meer te groeien als leerling van Jezus Christus. Steeds meer is hij er van overtuigd dat wat de Bijbel ons leert over God en Jezus Christus wel waar moet zijn omdat het te groot en te mooi is om door mensen bedacht te zijn. Dit geloof wil hij graag met iedereen delen.

 

 

9 Dec: Christendom en humanisme

De verhouding tussen christendom en humanisme is deels gehuld in dubbelzinnigheid. Vooral in het verzuilde België van weleer, beschouwden de aanhangers van de beide strekkingen elkaar vaak als tegenstanders, soms bijna als vijanden, terwijl zij toch heel wat waarden delen. In deze avond over 'christendom en humanisme' zal ingegaan worden op de vraag waar deze begrippen wel en niet zouden voor staan... We formuleren dit in de voorwaardelijke wijs omdat de beide begrippen zo geladen en omvattend zijn dat we niet durven pretenderen om de enige juiste omschrijvingen ervan weer te geven. De begrippen zullen integendeel vanuit beide oogpunten belicht worden; in een open dialoog zullen zowel een humanist als een christen praten over hun visie op de beide strekkingen en op hun onderlinge verhouding. Maar alle subjectiviteit ten spijt, zullen de beide sprekers toch trachten om enerzijds af te rekenen met al te simplistische denkbeelden (die nodeloos wantrouwen creëren) en anderzijds door te dringen tot de werkelijke verschilpunten en gelijkenissen tussen christenen en humanisten.

 

Spreker: Luk Sanders is filosoof en politicoloog. Hij doceert Wijsbegeerte aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven) en is als onderzoeker Internationale Betrekkingen verbonden aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

 

 

18 Dec: Kerst(mis) of Kerst(raak)

Binnenkort vieren mensen over zowat de hele wereld Kerstmis.  Hoewel steeds minder gekend blijft Kerstmis nog steeds verbonden met de geboorte van Jezus Christus.  Hoe is het mogelijk dat men zowat 2000 jaar later nog steeds de geboorte viert van een kind dat in armoede werd geboren? En waarom juist herdenken we de geboorte van dat kind en niet van een ander? Wat maakt dat kind of die mens dan zo bijzonder?

De Bijbel zegt dat God een verlosser beloofde om te herstellen wat er mis liep. Wat liep er dan mis, en wat loopt er nog steeds mis dat er een Verlosser nodig is?  Kunnen we er zeker van zijn dat  Jezus Christus de beloofde verlosser is?  En … heeft het allemaal wel nog zijn belang vandaag?

Spreker: Jos Sneyers is geboren in 1956. Meer dan 30 jaar geleden werd hij gegrepen door de boodschap van de Bijbel en dat heeft hem niet meer losgelaten. Hij heeft zich op de Bijbelschool nog een jaar verder in Gods Woord verdiept en nog een specialisatiecursus in pastorale hulpverlening gevolgd. Hij is lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL), werkt als zelfstandig project manager voor een financiële instelling en houdt van wandelen, tuinieren en barokmuziek. Hij heeft twee geweldige dochters.

© Evangelische kring Tienen

 

Avondconferenties

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Normen en waarden

 

In deze rubriek willen wij aantonen dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Doordenkertjes

 

Hier bespreken we enkele artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht voor een noodgeval.