Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

Avondconferenties najaar 2015

 

 

Plaats van gebeuren: zaal ‘Centrum’ in de Keibergstraat 54 - 3300 Kumtich (Tienen) steeds om 20u00.

 

 

08 september: De schepping: verzwegen bewijzen

Kan de ark van Noah echt hebben bestaan? Konden mensen in die tijd een zeewaardig vaartuig bouwen, en vooral: Was er dan plaats voor alle dieren die ooit hebben bestaan? En waren daar dan ook dino's bij? Zijn dino's hetzelfde als draken? En hoe zijn die dan aan hun einde gekomen: door een massale uitsterving? Vanwaar komen de verschillende mensenrassen op aarde? En worden er bewijzen voor de schepping verzwegen?

Spreker: Jos Philippaerts groeide op in een typisch Limburgs gezin met katholieke achtergrond, en reeds van kindsbeen af was hij gefascineerd door de natuur en de natuurwetenschappen. Een logisch gevolg was dat hij scheikunde ging studeren, eerst aan de Limburgse universiteit en later in Antwerpen, waar hij ook een doctoraat in de scheikunde behaalde. Tijdens die studies werd zijn interesse ook gewekt voor het ontstaansvraagstuk van de mens, en van het leven, waarbij hij zelfs de cursus evolutie aan de Antwerpse universiteit volgde. Uit dat vergelijkend onderzoek met zijn verrassende, maar toch ook wel erg controversiële conclusie ontstond toen de vzw CreaBel, wat staat voor creationisten in België, nu reeds meer dan 20 jaar geleden. Sinds die tijd is hij niet meer opgehouden met in Vlaanderen en ook in Nederland, door middel van lezingen en debatten, mensen te wijzen op de echte oorsprong van het leven, alsook het ontstaan van de mens. Jos is gelukkig getrouwd en trotse vader van drie kinderen.

 

 

22 september: Gods heiligheid

Gods heiligheid. Wat mag dat voor iets zijn? Geen bekend begrip in onze tijd. Dat God heilig is betekent dat Hij heel anders is dan wij zijn. Hij is zo anders dat je er maar moeilijk hoogte van kunt krijgen. Het is vooral in de Bijbel dat we een beeld krijgen van wie Hij nu eigenlijk is. En als we de moeite nemen om ons daarin te verdiepen, leren we een God kennen die je doet uitroepen: 'Wauw!' Daarom willen we deze avond samen op weg gaan om iets van deze God te ontdekken.

Spreker: Marcel Casier is getrouwd met Willemien. Het geloof heeft hem van kind af erg geboeid en hij is ook twee jaar seminarist geweest. Maar het was pas na een lange zoektocht dat hij theologie ging studeren aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven). Nu is hij sinds een vijftal jaren predikant van de Evangelische Kerk Leuven. Het is zijn verlangen om samen met anderen steeds meer te groeien als leerling van Jezus Christus. Steeds meer is hij er van overtuigd dat wat de Bijbel ons leert over God en Jezus Christus wel waar moet zijn omdat het te groot en te mooi is om door mensen bedacht te zijn. Dit geloof wil hij graag met iedereen delen.

 

 

 

06 oktober: Wonderen

Ook vandaag zijn er wonderen mogelijk in jouw persoonlijk leven, de liefde, je gezin, je loopbaan, financiën en gezondheid. Niets is hopeloos, onvergefelijk of zinloos.

Er ligt veel meer goeds op jou te wachten dan je verwacht had en er is meer mogelijk in jou dan je gedroomd had.

Een lezing over hoe hoop werkt in je dagelijks leven.

 

Spreker: Gerrit Houtman (gezins- en relatietherapeut) is maatschappelijk assistent in relatie en gezinstherapie en werkt in Bethesda, een christelijk centrum voor vorming en hulpverlening te Genk. Gerrit publiceert, geeft lezingen en verzorgt workshops.

 

 

27 oktober: Halloween

Op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen, wordt sedert enige jaren in ons land Halloween gevierd. Niet alleen volwassenen, ook de jeugd en soms scholen sluiten zich bij dit gebeuren aan. Maar waar komt dit fenomeen vandaan? Wat is de oorsprong ervan? Wat houdt het juist in? En hoe dienen wij dit te beoordelen en ermee om te gaan? We willen dit graag vanuit christelijk standpunt overdenken.

 

Spreker: Maurits Lenaerts

Maurits heeft tot zijn op rust stelling gewerkt in de meteorologie, eerst op de NAVO basis Kleine Brogel en later op de luchthaven Brussel Nationaal. Hij is sinds 1980 lid geweest van verschillende evangelische gemeentes, eerst in Peer en vervolgens in Aarschot. Momenteel is hij lid van de Vrije Evangelische Gemeente in Leuven waar hij als diaken dienstbaar is. Hij heeft een kandidatuur Bijbelwetenschappen behaald in de jaren ’90 door een zaterdagopleiding in de Bijbelschool (nu de Evangelische Theologische Faculteit) te volgen. Maurits is sinds 1976 gelukkig gehuwd met Lizette. Zij hebben twee dochters, twee zonen en 14 kleinkinderen.

 

 

 

10 november: Op zoek naar spiritualiteit

In onze zakelijke en materialistische wereld voelen velen een gemis aan een persoonlijke ervaring van een hogere werkelijkheid. Men weet zich opgesloten in een koud en oppervlakkig leven waar voeling met de bovennatuur ontbreekt. We kijken samen naar verschillende manieren waarop mensen pogen dit gemis op te lossen. De bijbel brengt niet alleen de bovennatuur in beeld, maar wijst ook de weg en bepaalt de grenzen voor de gelovige die deze bovennatuur betreedt. Aan de hand van enkele bijbelse principes zullen we diverse vormen van spiritualiteit belichten.

 

Spreker: Gie Vleugels (°1956) is gehuwd met Bea studeerde theologie in België (ETF) en Frankrijk (Vaux sur Seine), en doctoreerde in 1997 in Zuid-Afrika (Noord-West Universiteit, Potchefstroom). Hij is professor Nieuwe Testament en Vroeg Christendom aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven.

Zijn expertise ligt vooral op het gebied van Vroegchristelijke spiritualiteit en de Aramese onderlaag van het Nieuwtestamentisch Grieks.

De afgelopen jaren heeft hij vooral gepubliceerd over de zogenaamde Oden van Salomo, de oudste christelijke liedbundel die is bewaard gebleven.

 

 

24 november: Genezen van kanker

Toen Hugo op 27 jarige leeftijd, 10 jaar christen en pas vader geworden van Sam, geconfronteerd werd met een ongeneeslijke vorm van kanker, werd hij onvermijdelijk eveneens geconfronteerd met vragen rond het lijden, de dood en de genezingsbeloften in de Bijbel. Over deze zoektocht en de ontdekkingen die hij en z’n vrouw gaandeweg deden, zal Hugo spreken. De vele vragen en de antwoorden die ze ontdekten in de Bijbel, brachten een totaal nieuwe dimensie in hun leven. Hugo spreekt bemoedigend, vertroostend en uitdagend voor zieke en gezonde mensen van alle achtergronden.

 

Spreker: Hugo Van Leemputten

Op 27 jarige leeftijd gaven de dokters Hugo Van Leemputten nog een paar maanden. Hij leed aan een ongeneeslijk non-Hodgkinlymfoom. God genas hem op een wonderlijke manier. Op dit moment is hij voorganger van Gods Ambassade kerk en eindverantwoordelijke van Gods Ambassade genezingsschool, een bediening die zich tot doel stelt genezing voor lichaam en ziel vanuit Bijbels standpunt “handen en voeten te geven” aan ieder die daarvoor openstaat. Hugo is een graag geziene spreker in binnen- en buitenland en auteur van het boek “Genezen van kanker”.

 

 

 

08 december: Armoede of rijkdom

Er staan vele prachtige verhalen in de Bijbel. Eén ervan is deze van Lot en Abraham. Ze zijn beiden rijk en hebben veel vee. Wanneer er onderlinge moeilijkheden komen kiest Lot voor de rijkdom. Abraham kiest voor het wandelen met God. Lot komt door zijn keuze in grote moeilijkheden. Zijn rijkdom verblindt hem en het normenbesef vervaagt. Zijn carrière wordt belangrijker dan zijn gezin en hij verliest alles. Zijn kinderen spotten met hem en zijn vrouw verlangt alleen maar naar materiële zaken. Aan het einde zit Lot op de puinhopen van zijn bestaan … een gevolg van foute keuzes. Helaas zitten duizenden in hetzelfde bootje. Maar je kunt eruit als je voor de rijkdom van Gods liefde gaat kiezen! Kom maar luisteren.

 

Spreker: Wout vanwijngaarden; Geboren in Hardinxveld-Giessendam, komt met zijn vrouw Teunie en hun kinderen op 25 jarige leeftijd naar Leuven waar hij drie jaar studeert aan het Bijbelinstutuut in Heverlee. Na zijn studies dienen hij en zijn vrouw de Evangelische Gemeente "Paulus" gedurende 23 jaar om vervolgens predikant te worden in de Evangelische Gemeente van Leuven. Nu wonen ze in Voortkapel (Westerlo) waar ze werken voor de Evangelische Gemeente van Herentals. 
Wout is sinds 1995 Voorzitter van het Bestuur van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG), bestaande uit 31 kerken in Vlaanderen en is nauw betrokken bij het programma van de Evangelische ToerustingsSchool (ETS).  Hij heeft al vele Bijbels studiemateriaal geschreven en geeft vaak spreekbeurten in gans Vlaanderen.

 

 

22 december: De historiciteit van kerst

De Sint is het land nog niet uit of de kerstman slaat zijn slag. Hij raast door het land en HO, HO,HO alles kleurt groen en rood, kerstverlichtingen in straten en tuinen, opgetooide kerstbomen in winkels en huizen. Gezellige kerstmarkten met Glüwein en Bratwürst en duizenden lichtjes en geschenken moeten ons vreugde brengen in deze donkere dagen voor Kerstmis.

Maar wat is de werkelijke betekenis van Kerst ? Is dit een heidens of een Christelijk feest ? En wat valt er dan te vieren? Wat leert de Bijbel ons precies over kerst? En in hoeverre is het kerstverhaal betrouwbaar?

In deze lezing willen wij vanuit het Nieuwe Testament de historische context nagaan en peilen naar de echte betekenis van het kerstgebeuren.

 

Spreker: Jef Saenen is geboren in 1960. Na zijn licentiaatsstudies Moderne Geschiedenis raakt hij in 1985 geboeid door de Bijbel waarin hij zich verder verdiept en in 1992 een bachelor behaalt op de Bijbelschool te Heverlee. Ondertussen bouwt hij een professionele loopbaan uit als verzekeringsbemiddelaar. Jef is lid van de Raad van bestuur van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee en lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL). Hij houdt van afstandslopen en wijnbouw! Hij is getrouwd met Marijke en trotse vader van drie kinderen.

© Evangelische kring Tienen

 

Avondconferenties

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Normen en waarden

 

In deze rubriek willen wij aantonen dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Doordenkertjes

 

Hier bespreken we enkele artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht voor een noodgeval.