Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

Avondconferenties voorjaar 2014

 

 

Plaats van gebeuren: zaal ‘Centrum’ in de Keibergstraat 54 - 3300 Kumtich (Tienen) steeds om 20u00.

 

 

11 Februari: Heersen over bezorgdheden

Goed voor jezelf zorgen is gunstig voor je levensduur. Dat klopt, daar wordt in onze dagen heel wat aandacht aan besteed.  Het omgekeerde is ook waar, zware stress kan ernstige gevolgen hebben voor het lichaam. Zorgen hebben immers een negatief effect op ons. Dus moeten we leren met bezorgdheden om te gaan! Maar wie leert ons dat tegenwoordig?

Jezus gaf tweeduizend jaar geleden in zijn meest bekende toespraak al aan ‘Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?’ Is het misschien mogelijk om boven onze bezorgdheden te staan en over ze te heersen? Op 11 februari hoort u het!

 

Spreker: Gerrit Houtman (gezins- en relatietherapeut) is maatschappelijk assistent in relatie en gezinstherapie en werkt in Bethesda, een christelijk centrum voor vorming en hulpverlening te Genk. Gerrit publiceert, geeft lezingen en verzorgt workshops.

 

 

25 Februari: Jezus’ grondwet

Ontdek hoe je overwinning begint bij het toegeven van je nederlaag.  Ontdek hoe je gedrag een positieve uitwerking kan hebben op jezelf en anderen.  Wij zetten ons neer op de bergflank en luisteren  over de schouders van de apostelen mee  naar het verbijsterend vernieuwend onderricht  van Jezus van Nazareth . Is  dit een nieuwe Wet ? Anders  dan deze van Mozes? Misschien kunnen wij wat dichter bij sluipen zodat wij geen enkel woord missen van de Meester!  Ook vandaag zijn dit nog woorden die levens van mensen veranderen!

 

Spreker: Jef Saenen is geboren in 1960. Na zijn licentiaatsstudies Moderne Geschiedenis raakt hij in 1985 geboeid door de Bijbel waarin hij zich verder verdiept en in 1992 een bachelor behaalt op de Bijbelschool te Heverlee. Ondertussen bouwt hij een professionele loopbaan uit als verzekeringsbemiddelaar. Jef is lid van de Raad van bestuur van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee en lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL). Hij houdt van afstandslopen en wijnbouw! Hij is getrouwd met Marijke en trotse vader van drie kinderen.

 

 

11 Maart: Christendom & de islam

We hebben het genoegen om op deze avond het christendom en de islam onder de loep te nemen.  Het is een unieke gelegenheid om elkaar en beide godsdiensten beter te begrijpen. Door gebrek aan kennis is onze maatschappij immers doordrongen met heel wat misvattingen. Tijd dus om elkaar wat beter te leren kennen en af te rekenen met vooroordelen en populaire slogans.  Een afgevaardigde van elke godsdienst zal de rijkdom van zijn geloof uiteenzetten … Ongetwijfeld een boeiende en verhelderende avond.

 

Spreker: Rien van der Toorn & afgevaardigde moslimgemeenschap

 

Rien van der Toorn (1971) heeft niet-westerse sociologie gestudeerd en onderzoek gedaan naar Afghaanse vluchtelingen in Pakistan. Hij is gespecialiseerd in de religieuze achtergronden van Afghaanse en Iranese vluchtelingen in Nederland. Hij spreekt vloeiend Dari en Farsi en was jarenlang teamleider voor het Perzisch sprekend team bij stichting Gave Veste. Momenteel is hij eigenaar van een advies- en trainingsbureau voor intercultureel werk genaamd ‘Intercultural Impact’. Verder is hij als docent en decaan verbonden aan de studierichting ‘Global Studies’ van de Foundation University te Amsterdam.  Hij is tevens gastdocent aan het ‘Tyndale Theological Seminary’.

 

 

20 Maart: Onze Vader!?

Het ‘Onze Vader’ is een gebed dat nog veel mensen kennen. Het probleem is dat we het vaak opzeggen zonder goed te beseffen wat we zeggen. Het is routine geworden. Wat betekent het dat onze Vader heilig is? En is Zijn vergeving echt afhankelijk van ‘zoals wij vergeven’? En dan al die verwachtingen van dagelijks brood, niet geleid worden in bekoring, enz. Te mooi om waar te zijn? Of toch echt mogelijk om God zo als Vader persoonlijk te kennen?

 

Spreker: Jef De Vriese is gehuwd en vader van twee dochters. Hij is psycholoog en actief betrokken bij diverse instellingen die zich toeleggen op bijbelgetrouwe hulpverlening. Hij is directeur van het Centrum voor Pastorale Counseling en van Chris, de landelijke organisatie voor kinder-en jeugdhulp in België en Nederland. Hij heeft veel ervaring in het kader van preventie rondom het gezin. Hij is ook stafmedewerker van De Hoop geestelijke gezondheidszorg, psychiatrisch centrum in Nederland. Voorts publiceert hij en geeft hij lezingen.

 

1 April: Bijbel en wetenschap

Een natuurwetenschapper die in God gelooft en de Bijbel serieus neemt, kan dat nog wel in deze tijd?  In deze lezing moet u zich niet verwachten aan een oplijsting van zogenaamde wetenschappelijke bewijzen die zouden aantonen dat de Bijbel juist is. Zo eenvoudig is dat niet. Eerst wordt duidelijk gemaakt wat natuurwetenschap is en hoe het werkt, en vervolgens vergeleken met de aard van de Bijbel. Pas daarna zullen we kijken naar de belangrijkste argumenten die men aanhaalt tegen de Bijbel: de historische correctheid, de schepping en de prehistorie (de eerste 11 hoofdstukken van Genesis), en de bovennatuurlijke gebeurtenissen waar de Bijbel vol van staat. Het zal snel duidelijk worden dat ook gelovigen onderling hierover van mening verschillen. Er wordt uitgelegd hoe en waarom bepaalde christenen evolutietheorie met de Bijbel weten te verzoenen (zoals de spreker) en anderen een letterlijk scheppingsverhaal blijven verdedigen. Als kritisch wetenschapper kom je tot conclusies die voor zowel gelovigen als ongelovigen nieuwe inzichten kunnen geven.

 

Spreker: Prof. dr. ir. Erik Toorman (KU Leuven) leidt de onderzoeksgroep Sedimentmechanica van het Departement Burgerlijke Bouwkunde, Afdeling Hydraulica, en is een autoriteit in het domein van water- en sedimentbeweging. Zijn onderzoek overspant de kloof tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op microschaal naar toegepast morfodynamisch onderzoek op de schaal van estuaria en kustgebieden. Hij werkt samen met verschillende universiteiten en studiebureaus in binnen- en buitenland en adviseert de Vlaamse Overheid. Opgegroeid in een gelovige omgeving heeft hij zich verdiept in de filosofische uitdagingen vanuit diverse hoeken betreffende de schijnbare tegenstellingen tussen geloof en wetenschap. Hij is lid van Christians in Science (www.cis.org.uk).

 

22 April: Hoe groei ik in geloof?

Misschien denk je wel dat dit niet kan. Je gelooft of je gelooft niet. Hoe zou je daar nu kunnen in groeien? Toch roept de Bijbel ons op om te groeien in geloof. Dat begint natuurlijk met de vraag: geloof ik wel de juiste dingen? Maar wat kan ik dan verder doen om te groeien in geloof? We gaan samen op zoek en ontdekken dat er heel wat stappen zijn die je hiervoor kunt zetten. Het is mogelijk om steeds meer inzicht te krijgen in wát je gelooft, maar ook om je leven steeds meer op je geloof af te stemmen, om het steeds meer te beleven. En dat geeft dan weer grote voldoening en blijdschap, ook als dingen tegenvallen of niet gemakkelijk zijn.

 

Spreker: Marcel Casier (Predikant van de EGL).

 

 

12 mei: Israël: Gods zandloper en schatkamer

"Kent U de zeven tijdslijnen die verweven zijn met verleden, heden én toekomst van Israël? De God van Israël heeft ze in Zijn Woord verborgen als geheimenissen. Gaat U mee op ontdekkingstocht naar Zijn zeven 'zandlopers' die in de huidige generatie allemaal zullen ophouden te lopen? Weet U dat gelovigen mede-erfgenamen en medeburgers van Israël worden genoemd? Over welk Israël gaat het dan? En wat houden deze erfenis en dit burgerschap in? Velen, die de met Bijbelse referenties gestoffeerde antwoorden horen, zijn verbaasd als ze deze 'schatkamer' ontdekken, die in het elfde hoofdstuk van de brief aan de Romeinen 'de saprijke wortel van de olijf' wordt genoemd. U zult deze avond niet licht vergeten."

 

Spreker: Miel Vanbeckevoort; Als voormalig professor human resources en management heeft Miel Vanbeckevoort zijn kennis en geloof geïnvesteerd in een aantal ontwikkelingsprojecten in Afrika. Miel is al 37 jaar gelukkig getrouwd met Reintje. Door bijzondere omstandigheden kwam hun geloof in 1979 in dieper vaarwater terecht. De woorden van Jezus ‘nader tot Mij en Ik zal tot U naderen’ hebben ze in hun leven op een tastbare en bovennatuurlijke wijze mogen beleven.
 

 

29 mei: De hoogste normenstandaard

Elke samenlevingsvorm heeft regels nodig. Wat zouden we in angst leven als het wegverkeer geen regels had. Maar toch eisen we onze eigen vrijheden op en beseffen vaak niet hoe deze juist  belemmeringen zijn voor onze medemens met veel ellende tot gevolg.   

Om alles in goede banen te leiden heeft God tien regels gegeven. We kennen ze als de "Tien Geboden". Onterecht worden ze gezien als beperkingen van onze vrijheden terwijl ze juist  gegeven zijn ter bevrijding van onze gebondenheden!  Laat ons niet langer Gods normen verwaarlozen en zo onszelf, onze gezinnen en ook de maatschappij in gevaar brengen!

 

Spreker: Wout vanwijngaarden; Geboren in Hardinxveld-Giessendam, komt Wout met zijn vrouw Teunie en hun kinderen op 25 jarige leeftijd naar Leuven waar hij drie jaar studeert aan het Bijbelinstutuut in Heverlee. Na zijn studies dienen hij en zijn vrouw de Evangelische Gemeente "Paulus" gedurende 23 jaar om vervolgens predikant te worden in de Evangelische Gemeente van Leuven. Nu wonen ze in Voortkapel (Westerlo) waar ze werken voor de Evangelische Gemeente van Herentals. 
Wout is sinds 1995 Voorzitter van het Bestuur van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG), bestaande uit 31 kerken in Vlaanderen en is nauw betrokken bij het programma van de Evangelische ToerustingsSchool (ETS).  Hij heeft al vele Bijbels studiemateriaal geschreven en geeft vaak spreekbeurten in gans Vlaanderen.

 

 

10 Juni: Schepping of evolutie

Kijken we rondom ons naar de wereld, het leven op onze planeet, het heelal, is het dan niet heel logisch dat we ons afvragen waar dat allemaal vandaan gekomen is, hoe dit tot stand gekomen is? Volgens de Bijbel is God de schepper van hemel en aarde, en van het leven op deze aarde. De mens is naar Gods beeld geschapen om op deze planeet te heersen over al het andere leven; en bovendien heeft  God een doel met de mens, namelijk dat die “wandelt met zijn Schepper”. Een doelgerichte schepping dus. Lijnrecht daartegenover staat de opvatting dat het leven rondom ons het resultaat is van toevallige veranderingen en door natuurlijke selectie geworden is tot wat we vandaag kennen. De afwezigheid van een doelgerichtheid in de evolutietheorie laat mensen achter met een radeloze hopeloosheid en maakt dat de mens zelf op zoek zal moeten gaan naar de zin van het leven, als die er al kan zijn in zo’n model. Welk van de twee modellen wordt het best onderbouwd door de wetenschappelijke feiten?  Ga mee op een zoektocht die leidt tot verrassende ontdekkingen.  

Spreker: Jos Philippaerts groeide op in een typisch Limburgs gezin met katholieke achtergrond, en reeds van kindsbeen af was hij gefascineerd door de natuur en de natuurwetenschappen. Een logisch gevolg was dat hij scheikunde ging studeren, eerst aan de Limburgse universiteit en later in Antwerpen, waar hij ook een doctoraat in de scheikunde behaalde. Tijdens die studies werd zijn interesse ook gewekt voor het ontstaansvraagstuk van de mens, en van het leven, waarbij hij zelfs de cursus evolutie aan de Antwerpse universiteit volgde. Uit dat vergelijkend onderzoek met zijn verrassende, maar toch ook wel erg controversiële conclusie ontstond toen de vzw CreaBel, wat staat voor creationisten in België, nu reeds meer dan 20 jaar geleden. Sinds die tijd is hij niet meer opgehouden met in Vlaanderen en ook in Nederland, door middel van lezingen en debatten, mensen te wijzen op de echte oorsprong van het leven, alsook het ontstaan van de mens. Jos is gelukkig getrouwd en trotse vader van drie kinderen.

 

24 Juni: Bestaat God?

Wanneer je iemand vraagt of God bestaat heb je veel kans afgewezen te worden.  Het is alsof je inbreekt in hun privéleven. Velen ontwijken die vraag als de pest.  Met slogans zoals “ik geloof alleen wat ik zie” maken we ons snel van het onderwerp af, maar geef toe … het is noch verstandig, noch eerlijk.  Zijn mensen dan bang voor die vraag?
Proefondervindelijk kan je het bestaan van God niet bewijzen, dat is juist.  Maar de wetenschap kan evenmin bewijzen dat God niet bestaat.  We moeten dus wat verder zoeken naar informatie en nagaan indien er redelijke argumenten bestaan die de existentie van God onderbouwen.  Deze avond reikt je de nodige argumenten aan om deze levensbelangrijke vraag op een eerlijke manier te beantwoorden.

 

Spreker: Dominique Vandelannoote is geboren in 1958. Als militair was zijn laatste affectatie deze van adjunct militair raadgever van de Belgische ambassadeur op het NAVO hoofdkwartier te Evere. Sinds 2013 is hij gepensioneerd. In 1981 raakt hij gepassioneerd door de Bijbel en volgt in 1993-1995 de toerustingscursus Vlaanderen op de Bijbelschool in Heverlee. Hij houdt van afstandslopen en modelbouw. Dominique is lid van de Evangelische Kerk Leuven (EGL), is getrouwd met Rita en is trotse vader van drie zonen.

© Evangelische kring Tienen

 

Avondconferenties

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Normen en waarden

 

In deze rubriek willen wij aantonen dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Doordenkertjes

 

Hier bespreken we enkele artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht voor een noodgeval.