Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

 

Bewust kiezen om het goede te doen (1 Petrus 3:13-22)

Christus volgen is niet altijd gemakkelijk. Te kiezen om bewust het goede te doen maakt dat de mens in de maatschappij onpopulair is. Niet meedoen met roddelen veroorzaakt vaak dat er juist over je wordt geroddeld. Op tijd stoppen met drinken verbreekt de sfeer op een feestje. Maar zijn dronken mensen altijd zo gezellig?

Toch worden mensen die er bewust voor kiezen om het goede te doen en zo de weg van Jezus te gaan met argusogen bekeken. Ze worden vaak intolerant genoemd en dit ten onrechte.

Deze beschuldigingen doen pijn.

 

Maar degene die het meeste onschuldig geleden heeft is Jezus zelf. Hij leed omdat Hij goed deed en goed was. Zijn lijden was totaal onrechtvaardig.

Toch heeft Jezus vrijwillig voor onze zonden geleden en zo de weg naar God voor ons vrijgemaakt. Hij heeft de prijs betaald voor onze zonden.

Hoe klein is ons lijden tegenover dat van Jezus. Jezus’ liefde gaat boven alles uit.

Het leven op aarde is slechts tijdelijk, het leven in de hemel is voor eeuwig. Daar zal geen lijden meer zijn!

 

 

Normen & Waarden: Zwem als een zalm tegen de stroom in!

 

Vraag: Ben jij een meeloper of kies je voor het goede?

 

Bijbelvers: Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. (1 Petrus 3:14)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!