Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

In deze studies behandelden we telkens één van de 10 geboden in een hedendaagse context. Uit deze besprekingen kunnen we dan lessen (christelijke normen en waarden) halen die we kunnen toepassen in ons dagelijks leven, die tot opbouw van onszelf kunnen zijn en met respect voor de ander.

Deze avondconferenties werden geleid door Marcel Casier (Predikant en voorganger van de EGL) die de onderwerpen heeft besproken.

 

 

 

 

16 februari 2011: "Eén God, geen andere goden?" (eerste gebod);

De God van de tien geboden bevrijdt zijn volk uit de slavernij. Wij leven 3500 jaar later, maar ondanks al onze rijkdom hebben ook wij misschien bevrijding nodig. Wat heeft deze God - de enige - ons te zeggen?

(plaats van gebeuren: Donystraat 38/1 - 3300 Tienen om 20u00)

 


06 april 2011:
"Waarom geen gesneden beelden?" (tweede gebod);

Ook u hebt een beeld van God gemaakt. Nee, geen beeld van steen of hout, ook niet van goud. Een denkbeeld. Maar klopt dat beeld wel? Zou God misschien zijn redenen hebben waarom Hij niet wil dat mensen beelden van Hem maken?

(plaats van gebeuren: Stationsstraat 26 – 3381 Kapellen (Glabbeek) om 20u00)

 

 

17 augustus 2011: "Misbruik Gods naam niet" (derde gebod);

Het is al zover gekomen dat we vaak niet meer nadenken bij wat we zeggen. Als we vloeken onteren we God en brengen we onszelf in discrediet. Is het niet beter eens stil te staan bij onze gewoonten en te kiezen voor opbouwende woorden? Deze avondconferentie biedt de gelegenheid Gods gedachten te horen en er verder over na te denken.

(plaats van gebeuren: Hulststraat 1 - 3300 Kumtich (Tienen) om 20u00)

 

 

12 oktober 2011: "Een heilige dag vol rust" (vierde gebod);

Een wekelijkse rustdag is voor iedereen een zegen. Het verhoogt je prestaties tijdens de rest van de week. Maar wat was Gods bedoeling toen Hij deze rustdag instelde? Waarom een ritme van zeven dagen? Maakt het iets uit welke dag je daarvoor neemt of moet het echt op de sabbat (zaterdag) zijn?

(plaats van gebeuren: Hulststraat 1 - 3300 Kumtich (Tienen) om 20u00)

 

 

11 januari 2012: "Eerbied is een zegen" (vijfde gebod);

De Tien Geboden zijn vanaf het vijfde gericht op de relaties van mensen met elkaar. Niet voor niets staat het gebod om vader en moeder te eren bovenaan dit lijstje. Is eren iets anders dan gehoorzamen? Zijn ouders nu echt zo belangrijk voor de opvoeding van een kind? Een goede toepassing van dit gebod kan onze maatschappij veranderen.

(plaats van gebeuren: Donystraat 38/1 te Tienen om 20u00)

 

 

15 februari 2012: "Moorden (alleen) een doodzonde?” (zesde gebod);

We bekijken ze met afschuw ... de moordenaars! Zoiets kan toch helemaal niet! ... Zoiets kan inderdaad helemaal niet. Maar is alleen het fysisch moorden ontoelaatbaar? In onze moderne maatschappij doen zich heel wat omgangsvormen onder mensen voor waar je vraagtekens bij kan of moet stellen. Is het ene een doodzonde en het andere niet? Wat meer heeft dit zesde gebod ons te leren?

(plaats van gebeuren: Hulststraat 1 - 3300 Kumtich (Tienen) om 20u00)

 

 

11 april 2012: "Echtbreuk breekt mensen" (zevende gebod);

Het aantal echtscheidingen neemt dramatische vormen aan, zowel in aantallen als in gevolgen. Nochtans heeft God het huwelijk ingesteld als een afschaduwing van Zijn liefde voor Zijn Kerk. Als mens zijn we helaas al ver afgeweken. Hoe kan het toch zover komen en hoe ondersteun je hen die al dit leed hebben meegemaakt. Hoe ziet God het en wat reikt Hij ons aan voor herstel en een hoopvolle en liefdevolle toekomst?

(plaats van gebeuren: Hulststraat 1 - 3300 Kumtich (Tienen) om 20u00)

 

 

13 juni 2012: ”Hoe heilig is eigendom?”  (achtste gebod);

Iedereen met bezittingen is blij dat diefstal veroordeeld wordt - en terecht. Eigendom mag niet onrechtmatig verworven worden. Maar misschien moeten we ons de vraag stellen hoe we moeten omgaan met 'eigendom'. Wat kunnen we in Gods ogen als rechtmatige eigendom beschouwen? Pas als we dat weten, zullen we preciezer kunnen zeggen wat diefstal inhoudt en wat God daarvan vindt.
(plaats van gebeuren: Donystraat 38/1 te Tienen om 20u00)

 

 

15 augustus 2012: "Waarom is liegen zo wrang?" (negende gebod);

Liegen is niet meer of minder dan dingen anders voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Gewoonlijk met de bedoeling er zelf beter van te worden. Of althans schade voor jezelf te beperken. 'Een leugentje om bestwil' vinden veel mensen niet zo erg, zo lang je maar niet zelf in je leugens verstrikt raakt. Maar God kan niet overweg met leugens. Hij stelt de dingen altijd precies zo voor als ze werkelijk zijn. En gelukkig maar. Daardoor is Hij immers volkomen betrouwbaar. Je komt met Hem nooit bedrogen uit. Dat vraagt Hij ook van ons: 'Laat niemand ooit bedrogen uitkomen met jou'.

(plaats van gebeuren: Hulststraat 1 - 3300 Kumtich (Tienen) om 20u00)

 

 

28 november 2012: “Begeer andermans goed niet!” (tiende gebod);

'Niet begeren' is een moeilijke opdracht, vooral als je bedenkt hoeveel van ons leven rond begeerte draait. Zoveel van wat we doen wordt daardoor ingegeven. Maar of het nu gaat om andermans goed of partner, God wil niet dat we dit begeren. Hij wil ons leren om tevreden te zijn en dat leidt tot vrede.

(plaats van gebeuren: Hulststraat 1 - 3300 Kumtich (Tienen) om 20u00)

© Evangelische kring Tienen

 

Archief

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Normen en waarden

 

Hier tonen we aan dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.