Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

Conferentie “Wake up”

 

De Bijbelse feesten

in de praktijk

 

Zaterdag 05 maart:

10u30 tot 16u00

 

zaal ‘Centrum Kumtich’

 Keibergstraat 54

3300 Kumtich (Tienen)

 

 

Muzikale opluistering

Boekentafel “Het Goede Boek”

 

De toegang is kosteloos!

Collecte voorzien

 

Breng uw lunchpakket mee!

Soep, koffie, thee, frisdrank: 1euro

 

 

Aub inschrijven op de website van Wake up!: www.wakeup.nu

 

 

3 Conferenties:

 

Seminar 1: De feesten en hun concrete betekenis voor discipelschap.


In deze tijd van een steeds grotere opkomst van de afvallige kerk, van een naam-christendom zonder kruis, willen we opnieuw stilstaan bij de feesten Gods. Alle feesten vertegenwoordigen een diepe en dikwijls onbekende werkelijkheid in Christus. Ze tonen als het ware de Weg, ze zijn een goddelijk patroon en hebben een met die werkelijkheid in Christus gelijklopende betekenis voor hartsgesteldheid en discipelschap. De eerste seminar reikt bij elk feest duidelijke Bijbelse handvatten aan, die op vele plaatsen steeds meer naar de achtergrond zijn verdwenen of die gewoon zijn vervangen door valse leer.

Seminar 2: Zijn koninkrijk zoeken en rechtvaardige daden doen in het Nieuwe Verbond.

Vele gelovigen beseffen niet meer dat zij op weg zijn naar het bruiloftsmaal van het Lam. De vraag is dan of en hoe 'de vrouw' waarover het boek Openbaring spreekt zich 'heeft gereed gemaakt' voor de Bruidegom Jezus Christus (zie vooral hfst. 19) ? Of krijgt die vrouw wel vanzelf het feestkleed van 'blinkend en smetteloos linnen'? Sommigen denken dat een (oppervlakkige en eenmalige) bekering daartoe volstaat, maar waarom is er uitgerekend in dat verband dan sprake van 'de rechtvaardige
daden der heiligen'? Deze seminar legt uit hoe God ons helpt en toerust om de Weg van Zijn Nieuwe Verbond te gaan, waarom alle gemeenten zonder uitzondering worden opgeroepen 'om te overwinnen'.

Seminar 3: De relatie tussen de feesten Gods en de geestelijke wapenrusting.

Terwijl een goed frontsoldaat voortdurend zijn uitrusting nagaat, omdat hij weet dat ze elk moment letterlijk van levensbelang kan zijn, zijn vele gelovigen nauwelijks of niet bezig met hun geestelijke wapenrusting. Deze wapenrusting dient nochtans om geestelijk te leren overwinnen, om tegen verleidingen stand te houden, om weerstand te bieden in de boze dag, om onze taak geheel vervuld hebbende stand te houden. (Ef. 6). Deze seminar legt diepe en soms onverwachte Bijbelse verbanden met de eerder uitgelegde feesten Gods en stelt de gelovige in staat om veel alerter te zijn en geestelijk te overwinnen in een tijd die zich op alle fronten toespitst zoals nooit tevoren.

© Evangelische kring Tienen

 

Avondconferenties

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Normen en waarden

 

In deze rubriek willen wij aantonen dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Doordenkertjes

 

Hier bespreken we enkele artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht voor een noodgeval.