Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

De Drie-enige God

Volgens de Bijbel is God een Drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Vele bijbelse teksten (bijv.: Genesis 1:1-2,26; Col. 1:15-17; Spreuken 30:4; Jesaja 9:5,6; Mat. 28:19; Hand. 13:2) maken dit duidelijk. Maar misschien vraag je je af wat dit nu juist betekent? Hoe moet ik mij die drie personen, die één God is, voorstellen? Door naar de schepping te zien kunnen we de Schepper beter begrijpen. In de schepping (de wereld) vinden we meerdere voorbeelden terug waardoor we de Drie-eenheid beter verstaan.

 

1.  Ruimte

     De wereld waarin we leven is driedimensioneel, bestaande uit lengte, breedte en hoogte.

     Maar het blijft één ruimte.

 

2.  Licht (kleur)

     De Bijbel zegt dat God Zelf licht is (1Joh. 1:5). Uit de proeven van Isaak Newton weten we dat wit licht een mengeling van kleuren is. Maar dit spectrum van lichtkleuren bestaat uit drie basiskleuren (blauw, rood, geel). Ook bij verf zijn dit de basiskleuren. Je kan met deze drie kleuren al de andere maken. Dus drie basiskleuren, één spectrum of kleurpalet.

 

3.  Water

     Ook het water (door God geschapen) dat we vinden op aarde heeft drie vormen: vloeibaar, gas(stoom), vast(ijs). Je hebt dus drie toestanden maar het blijft in elke vorm water.

 

4.  Muziek

     In muziek zit er ook een drie-eenheid verborgen, de zogenoemde drieklank. De drieklank heeft drie tonen. Zowel op het gebied van resonantie, natuurlijke tonen, compositie en melodie moet men zich aan de drieklank houden wil men alles harmonieus laten klinken. Voegt men iets toe dan krijgen we wanklanken. Eén volmaakte klank, drie tonen.

 

5.  De mens

     De mens is geschapen naar Gods beeld (Gen. 1:26) en is dus ook een drie-eenheid. Het bestaan, het leven van een mens is een samenwerking van geest, ziel en lichaam. Zo ook is God een samenspel van Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Maar er is meer nodig om de Drie-eenheid of de God van de Bijbel echt goed te begrijpen dan een paar goede voorbeelden. God Zelf moet het je duidelijk maken! Gods Zoon, Jezus, wil en kan je deze dingen duidelijk maken.

 

 

 

Doordenkertjes

© Evangelische kring Tienen

 

Doordenkerjes

Doordenkertjes

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Normen en waarden

 

Hier tonen we aan dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.