Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

De rechtvaardige Koning (Psalm 72)

In Psalm 72 komen enkele kenmerken van een rechtvaardige koning naar voren. Over welke koning zou het hier toch gaan?

In vers 2 en 4 wordt gesproken over gerechtigheid en recht, door de koning verschaft. Vers 5 en 7 spreken van een koning van geslacht tot geslacht, totdat er geen maan meer is. Dit klinkt vreemd, maar duidt op een eeuwigdurend koningschap.

Vers 8 tot en met 11 spreken over een koningschap over heel de aarde, over alle volkeren.

De rest van Psalm 72 gaat over redding, ontferming en bevrijding. Het gaat hier om een koning die geliefd is bij zijn volk, die door de mensen hooggeacht wordt. Dit moet wel een heel bijzondere man zijn!

 

Geen enkele aardse koning kan aan al deze eigenschappen voldoen.

Het gaat hier dan ook om Koning Jezus.

 

Als Jezus Koning mag zijn in onze levens, worden onze zonden vergeven, staat Hij ons altijd bij in moeilijkheden, ziekten en andere zorgen. Als Hij Koning mag zijn, zijn we verzekerd van een eeuwig leven met Hem in de hemel. Wat een geweldig vooruitzicht is dat!

 

 

Normen & Waarden: Jezus is de rechtvaardige Koning, Hem moeten wij eren!

 

Vraag: Aanvaard jij Jezus als Koning in je leven?

 

Bijbelvers: Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.

(1 Tessalonicenzen 5:9)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!