Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

De Dekaloog

 

Met de Dekaloog van Krzysztof Kiéslowski wordt in

10 kortfilms van ongeveer één uur naar ethische principes gepeild. Verhalen van eenvoudige mensen die geconfronteerd worden met extreme situaties, lastige dilemma’s en moeilijke beslissingen waarvan de toeschouwer zou kunnen denken: “Dat herken ik.”  

Het zijn compacte, ingedikte en explosieve verhalen die gaan over liefde en hartstocht, over de vrees om te sterven of de angst voor de pijn die voor iedereen hetzelfde is.  Zo reikt elke film bedenkingen aan over normen en waarden, gekoppeld aan één van de Tien Geboden.  

Bekijk deze films en verrijk jezelf en de ander.

 

Dekaloog 1 doet ons nadenken of we ons handelen kunnen en mogen organiseren en legitimeren naar het voorbeeld van het technisch vernuft.

(Plaats van gebeuren: 30 maart 2011 om 20.00 uur in de Hulststraat 1 te Kumtich)

 

Dekaloog 2 & 3 confronteert ons met de vraag indien wij beslissingen van levensbelang kunnen laten afhangen van het lot en de verhouding tot anderen.

(Plaats van gebeuren: 31 augustus 2011 en 25 januari 2012 om 20.00 uur in de Hulststraat 1 te Kumtich)

 

Dekaloog 4 staat stil bij de ethiek om relaties met andere mensen naar onze eigen wensen te manipuleren.

(Plaats van gebeuren: 18 juli 2012 om 20.00 uur in de Hulststraat 1 te Kumtich)

 

Dekaloog 5 vraagt of wij mensen ter dood mogen veroordelen die voor hun misdrijf niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

 

 

Dekaloog 6 onderzoekt of wij mensen mogen vernederen die, vanwege wat dan ook, ongevraagd in ons leven ingrijpen.

 

Dekaloog 7 doet ons nadenken over het feit of wij mensen onder curatele mogen stellen ten gunste van derden.

 

Dekaloog 8 stelt ons de vraag of wij mensen die in gevaar zijn hulp kunnen weigeren uit hogere motieven.

 

Dekaloog 9 vraagt ons of het immorele van een ander mijn eigen vergrijp kan rechtvaardigen.

 

Dekaloog 10 toont hoe een verbeten jacht naar fabelachtige rijkdommen het werkelijke geluk in de weg kan staan.

© Evangelische kring Tienen

 

Archief

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Normen en waarden

 

Hier tonen we aan dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.