Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Een Europa zonder christelijke wortels

De regeringsleiders van de Europese Unie hebben in hun grondwet niet willen verwijzen naar de christelijke wortels van dit continent. Door God niet meer te vernoemen raakt Europa los van een absoluut normen- en waardensysteem. Elkeen kan nu in alle vrijheid zijn eigen leefregels uitstippelen en ontwikkelen. De wetgeving wordt aangepast aan wat mensen willen. Omdat er geen vastomlijnde geloofsovertuiging meer is, geen zekerheden meer bestaan waar alles aan getoetst kan worden wordt veel, heel veel mogelijk. Onder het mom van tolerantie wordt steeds minder aanvaard dat je iets goed vindt of niet. De tolerantie is intolerant geworden voor wie voor zijn mening uitkomt.

 

Waar zal dit op uitlopen? Stanley Jones(1) zegt het als volgt: “Europa moet ten onder gaan omdat het gekozen heeft voor het materialisme, hoewel het Christus nog als etalagepop in reserve heeft gehouden.”

 

1 Stanley Jones, “Is het Koninkrijk Gods werkelijkheid?” – Tweede druk, uitgeverij H.J. Paris Amsterdam, Blz 123

 

 

 

Doordenkertjes

© Evangelische kring Tienen

 

Doordenkerjes

Doordenkertjes

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Normen en waarden

 

Hier tonen we aan dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.