Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Een halve waarheid is geen waarheid...

Waarom spreekt het evangelie zo weinig mensen aan? Misschien komt het omdat we tegenwoordig niet meer durven spreken met mensen op een manier die het geweten prikkelt. We vertellen mensen alleen dat God van hen houdt (wat volledig waar is!), maar we vertellen hen niet dat het loon van de zonde (het overtreden van Gods wetten) de dood is.

De sleutel tot grote opwekkingen uit het verleden was nu juist Gods wet, die toegespitst werd op het geweten van mensen. Martin Lloyd-Jones (een Britse predikant uit de 20e eeuw) merkte hierover op:

 

‘Het probleem van mensen die niet op zoek zijn naar een Verlosser en Verlossing, is dat ze niet de werkelijke aard van de zonde begrijpen. Het is juist de Wet van God die mensen dat wél laat begrijpen in het verstand en ervaren in het geweten. Dat is waarom de grote evangelische predikers, 300 jaar geleden in de tijd van de Puriteinen en 200 jaar geleden in de tijd van Whitefield en anderen, altijd bezig waren met het preken van de Wet van God om zo de harten van mensen open te maken voor het geweldige evangelie van God.’

 

Alleen door het licht dat de wet van God schijnt op onze harten, kunnen we zien wat zonde werkelijk is. De wet van God maakt namelijk precies duidelijk en vult in wat het geweten al langer weet: we hebben een probleem! Hierna mogen we vertellen over Gods oplossing voor dit probleem!

 

 

Normen & Waarden: Gods wet veroordeelt ons op basis van onze zonden, het offer van Jezus redt ons van onze zonden!

 

Vraag: Vertel jij aan anderen de gehele waarheid?

 

Bijbelvers: ‘Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.’

Romeinen 8:23, 24

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!