Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Erfopvolging

Je hebt je leven lang hard gewerkt en een grote zaak opgebouwd. Alles gaat goed en de toekomst lacht je toe. Maar je wordt ouder en je gaat zorgen voor continuïteit: je gaat werken aan je opvolging. Als eerste kijk je dan naar je zoon (of dochter) om je op te volgen. Wat zou het geweldig zijn om de zaak van vader op zoon te kunnen doorgeven! Daar droom je van.

 

Die erfopvolging komen we ook tegen in de brieven van Paulus aan de eerste christelijke gemeenten. De erflater is in dit geval God zelf. En de erfgenamen? Het is nauwelijks te geloven, maar dat zijn wij! Wij mogen ons, als wij Christus willen volgen, erfgenaam noemen van God, omdat Hij ons adopteert als zijn kinderen. En wat erven wij dan? De opstanding uit de dood en het eeuwige leven! Christus zelf is al verrezen uit de dood en later, wanneer Hij terugkomt naar de aarde, zullen zij  die bij Jezus horen ook opstaan.

 

Aan ons de keuze: of we leven voor onszelf en trekken ons plan totdat de dood ons ruw wakker schudt…. of we onderwerpen ons aan God en mogen dan delen in de opwekking van Jezus. Geweldig om Gods erfgenaam te mogen zijn!

 

 

Normen & Waarden: Kinderen van God erven het eeuwige leven.

Vraag: Wil jij een erfgenaam zijn van de levende God?

 

Bijbelvers: En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. (Romeinen 8:17)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!