Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Geestelijke hygiëne

Het belang van lichamelijke hygiëne kennen we allemaal.

Maar nog niet zo lang geleden werd ik er mij van bewust dat er ook zoiets als “geestelijke hygiëne” bestaat.

Natuurlijk was ik opgegroeid in het bewustzijn dat ik  over een geweten beschik waar ik graag gehoor aan geef. Als kind werd mij in de huiskring en op school en in de kerk bijgebracht “wat hoorde en wat niet”; “wat toegestaan was of niet omwille van de orde”; “wat pijn veroorzaakt aan anderen en wat hen vreugde schenkt”…

Maar toch, was dat wel voldoende om gespoord en gelaarsd stand te houden in deze steeds ingewikkelder en complexer wordende wereld? Duidelijk niet, als ik op mijn levensloop terug blik.

Zo werkte ik in een publieke dienst waar ik jarenlang mensen verder hielp met informatie doorgeven. Dit gebeurde nog al eens met een humeur waarmee ik die dag rondliep omdat er mij “iets” was overkomen, een tegenslag, gekwetst geworden, of nog wat anders… Dus innerlijke frustratie, wrok, pijn wegens onrechtvaardige situaties, of nog andere minder prettige gevoelens staken de kop op…

Deze houding sloeg natuurlijk over op mijn nietsvermoedende “slachtoffers”. De sfeer in de bibliotheek werd daardoor aangetast en er kon die dag dan “van alles” stroef verlopen of zelfs fout. Hetzij door de bezoeker, hetzij door mezelf veroorzaakt.

Op een dag “bedacht” ik: waarom zou ik niet iedere bezoeker met een eerlijke en stralende glimlach verwelkomen als hij binnen komt,  gelijk hoe ik mij op dat moment voel?….

De sfeer veranderde vanaf toen heel duidelijk. Er kwam een kettingreactie op gang van vriendelijkheid, welwillendheid, respect, vlotte bediening, duidelijke vraagstellingen, dankbare harten, hoop en vertrouwen die open bloeiden … Toen ik daar aan terug dacht besefte ik dat dit een vrucht is van geestelijke hygiëne. En zo dacht ik spontaan aan een tekst uit het Nieuwe testament, uit de brief van Paulus:

 

Filippenzen 4,8:

Tenslotte broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. (uit de Nieuwe bijbel vertaling)

 

Normen & Waarden: Doen wat deugdzaam is brengt vreugde voort!

 

Vraag: Heb je dit zelf ook al eens uitgeprobeerd?

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!