Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

Herstel van kanker - dankbaarheid

 

In maart 2014 werd bij mij rectum darmkanker vastgesteld. Daar het nogal laag en dus heel dicht bij de sluitspier lag stelde men voor alles weg te nemen. Ik zou mijn leven lang dus met een stoma moeten leven. Ik was er even niet goed van. Was er geen andere mogelijkheid? Een gesprekje met de chirurg uit Tienen leidde mij naar Gasthuisberg.  Daar zou hun expertise het behoud van de sluitspier misschien mogelijk maken.  Intussen was de kring van Tienen, de ganse gemeente van Leuven en heel wat andere broeders en zusters op de hoogte van mijn gezondheidsprobleem.  Eigenlijk weet ik niet hoe zovelen op zo’n  korte tijd hiervan op de hoogte raakten.

In het UZ van Leuven sprak ik met de professor oncologie.  Zou het niet mogelijk zijn de sluitspier te sparen?  Zij telefoneerde naar chirurgie en op de volgende afspraak werd ik onderzocht.  De chirurg bekeek ook alle digitale plaatjes.  “Het kon” was zijn antwoord. Wat een opluchting!  Een rectumsparende operatie was dus mogelijk.

Er volgde een maand van bestralingen met chemotherapie en een operatie in augustus.  De tumor werd verwijderd. Er werd ook een tijdelijke stoma op de dunne darm geplaatst. Alles verliep prima en na een week mocht ik naar huis.  Heel kort daarna werden 12 sessies chemotherapie opgestart.  Ongeveer vier uur duurde zo’n sessie en dit om de veertien dagen gedurende een half jaar.  Op vrijdag, zaterdag en zondag was mijn energie weg.  Ik lag in de zetel te rusten.  Ook was ik heel snel oververmoeid.  Een trap opgaan was al genoeg om buiten adem te vallen.  

Wat ben ik dankbaar dat we elke zondagochtend naar de evangelische kerk konden gaan.  Ik heb zelfs niet één zondag moeten missen. Wonderlijk hoe God hierin voorzag!  En Hij liet me zelfs met volle teugen genieten … onvoorstelbaar. Ik was ook voorzien om enkele keren de dienstleiding en de prediking te verzorgen. Ook dat verliep vlekkeloos!

Met Pasen 2015 werd ik terug gehospitaliseerd.  Dit keer werd de stoma op de dunne darm verwijderd. Na enkele dagen mocht ik terug naar huis. Maar … de stoelgang was alles behalve.  Ik had er helemaal geen controle over.  De pamper of het maandverband werden mijn tweede onderbroek (hmm) en de WC mijn tweede verblijf (hmm). Na enkele maanden zou het volgens de chirurgen wel beteren. Maar drie maanden later waren de problemen nog steeds dezelfde.

Na vier maanden gebeurde er iets wonderlijks.  Van de ene op de andere dag had ik geen verlies van stoelgang meer. Vier dagen lang verliep alles normaal!  Voor mij was dat een wonder. Nu heb ik af en toe nog wel eens een dag dat het minder goed gaat.  Niets is echter meer te vergelijken met hoe het voorheen was.  Ik ben dan ook uitermate dankbaar voor de ommekeer.  Ik dank God en allen die voor mijn gezondheid gebeden hebben.  Hem zij alle eer!!!

Gebed is een wondermiddel door God ons ter beschikking gesteld. Toen ik hoorde dat ik kanker had, raakten ik, noch mijn echtgenote, van streek. Op geen enkel moment zijn we rusteloos of bezorgd geweest.  Dat is de kracht van gebed! We werden op vleugels gedragen … Zijn Woord is de waarheid.  Wie op Zijn Woord vertrouwt wordt niet beschaamd! Het gebed van de rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. Deze en zovele andere Bijbelverzen heeft God ons ter bemoediging gegeven.

Het jaar 2014 was op fysisch vlak het moeilijkste jaar van mijn leven.  Op geestelijk vlak was het een topjaar!  Wat heb ik Zijn nabijheid ervaren!  Hoezeer is mijn geloof in diepte gegroeid!  Hoezeer heb ik de kracht van het gebed van mijn medebroeders en –zusters ervaren.  Wat een liefdevolle Heer hebben wij toch!

 

Getuigenis van Dominique Vandelannoote

 

HTML Comment Box is loading comments...

Overzicht getuigenissen

© Evangelische kring Tienen

 

Getuigenissen

Getuigenissen

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Normen en waarden

 

Hier tonen we aan dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.