Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

”Logisch”

 

Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. Van mijn ouders heb ik dus de notie ‘God’ meegekregen. Elke zondag gingen we naar de mis. Soms op zaterdag, want dan duurde de mis minder lang of paste het beter in de planning. Dat God bestond, leed voor mij geen twijfel. Ik geloofde in Hem en trachtte Hem zo goed mogelijk te behagen. Dat leidde bijgevolg ook tot schuldgevoel wanneer ik iets verkeerd gedaan had.

Ik was als tiener niet bijster gelukkig. Het was voor mij om een of andere reden moeilijk om me te concentreren, ik was heel snel afgeleid en verstrooid en daardoor waren mijn schoolrapporten nooit, echt nooit, goed. En dit zes jaar lang. Bovendien had ik, vond ik, veel te strenge ouders.

Maar zondags in de kerk vond ik rust. Ik vond rust bij de sfeer van gewijdheid,  ik vond rust bij God. En dat was fijn. Tegelijkertijd las ik al sinds mijn tiende boeken over wetenschap. En in die boeken werden dan theorieën voorgesteld die alles probeerden te verklaren. Het ontstaan van het leven. Het ontstaan van het heelal. Het ontstaan van de maan.

Al die theorieën konden die dingen verklaren zonder het bestaan van God. Maar nog steeds waren er zaken die men niet wist en waar God nog een plaatsje kreeg. Althans bij mij; niet bij de makers van die theorieën.

Tot ik, ik was toen ongeveer 22, opeens tot de volgende conclusie kwam: indien al die theorieën steeds een beetje meer zonder God kunnen verklaren, zullen ze op een dag wel alles zonder God kunnen verklaren. Dus: er is geen God.

Wow! Hoe mooi! Dat voelde als een bevrijding! Ik hoefde mij niet meer schuldig te voelen wanneer ik iets misdaan zou hebben. Er was namelijk niemand om verantwoording tegen af te leggen.

Bevrijding! Ik ging meer dartel door het leven, had wat vriendinnetjes en vond toen ook de vrouw die later mijn echtgenote zou worden.

Al gauw verloor ik alle begrip voor de velen die het licht nog niet gezien hadden en het nog steeds nodig vonden om aan een Godsbeeld vast te houden. Het was toch allemaal duidelijk? Zij hadden toch ook een gezond stel hersens uit miljarden jaren evolutie gekregen?

Alles begon te veranderen toen ik om privé redenen naar Duitsland verhuisde. Ik was behoorlijk gelukkig, was min of meer in balans, was overtuigd atheïst en niet op zoek naar ingrijpende veranderingen in mijn leven, behoudens misschien het vinden van een goed lief.

Op het werk zaten we met ons drieën in één kantoor. Ik naast mijn baas en schuin tegenover mij mijn collega Frank. En zoals ik al zo vaak tevoren had gedaan, liet ik ook nu op een volgens mij geschikt moment horen hoe dom het wel was om in God te geloven. Mijn baas, Martin genaamd, draait zich daarop om en vraagt: “Hoezo?” En ik begin uitleg te geven over het bewijs van de big bang en dat alles bewezen kan worden zonder God en dat God dus niet bestaat.

Deze dag was voor mij het begin van een einde. De grote kiem van mijn eeuwig leven. Vanaf die dag had ik heel geregeld discussies met mijn baas, gesprekken alleen op logische gronden en elke keer was hij het die won.

Bijvoorbeeld hoe kan een rups opeens gaan verpoppen? En daarna ook nog eens vanuit de pop een vlinder worden? Hoe kan dit als louter toeval verklaard worden, zonder dat de pop gaat sterven? En hoe werd deze afwijking van het normale van deze ene rups aan andere rupsen doorgegeven? En de hamvraag: waarom zou een rups ooit beginnen met verpoppen? In de evolutie van materie zit namelijk geen doel verweven, alles gebeurt louter en alleen maar toevallig.

Of dat de opkomst van de oudste beschavingen of de vondsten van de oudste geschriften helemaal overeenkomt met Gods tijdlijn betreffende de schepping van de eerste mensen.

En ook Gods woord zelf getuigt van Zijn bestaan en Zijn waarheid. Het is geschreven over een periode van 1500 jaar door 40 verschillende auteurs uit alle lagen van de bevolking en toch is het boek van A tot Z volledig consistent. Hoe is dit anders te rijmen dan door de sturende hand van God?

Geloven in een grote knal die na miljarden jaren van louter toevalligheden leidt tot een tweeslachtig, zelfreproducerend wezen met een brein zoals dat van een mens, is als geloven dat je elke dag de lotto wint, niet één, maar tig aantal keren. Een grote knal is een grote knal en leidt tot destructie, behalve indien de knalenergie door intelligentie in goede banen wordt gestuurd.

Ik weet wel, het is gemakkelijk om een lijstje op te sommen van redenen die tot geloof in God zouden moeten leiden. Wat mij over de streep trok, echter, was de onweerlegbare logica van tientallen soortgelijke argumenten. Ik was atheïst op volledig logische grond, alleen was ik nu gebotst op de onjuistheid van mijn premissen. En dat inzicht bracht mijn denken en mijn voelen in beweging.

Ik die mezelf altijd logisch had gevonden, stond nu op het punt om op emotionele gronden vast te houden aan mijn theorie van atheïsme. Emotie is de sterkste drijfveer. Emotie behelst onder andere gekrenktheid en trots.

Als ik met mijzelf in het reine wou blijven, en voornamelijk, als ik eerlijk tegenover mijzelf wou blijven, dan kon ik, hoe pijnlijk ook, niet anders dan toegeven dat Martin gelijk had. Het geeft geen pas om steeds maar weer het bestaan van God a priori uit elke theorie uit te sluiten en dan te beweren dat ik wetenschappelijk bezig ben.

En toen, op een avond, heb ik mij overgegeven. Niet in tranen. Niet in een emotionele overdosis, maar in het blijde besef dat de God uit de Bijbel de echte schepper is van hemel en aarde en van alles wat daarin wemelt en krioelt. En deze God is een God van Liefde. Van echte, pure liefde, zoals alleen echte liefde bedoeld is te zijn: geduldig, barmhartig, altijd vergevend, en bereid zichzelf te offeren voor de redding van allen die deze redding accepteren. Zonder aanzien des persoons. Zonder verwijten en zonder rancune. Vergevend en in liefde corrigerend.

Ik kijk echt met spanning uit naar de dag dat Jezus terugkomt, deze keer als koning over alle volken, om een rijk zonder satan, en van alleen maar vrede te leiden. Die tijd is veel dichter bij dan velen vandaag beseffen en de grote vraag is dan: “Zal Hij geloof vinden op aarde?”

HTML Comment Box is loading comments...

Overzicht getuigenissen

© Evangelische kring Tienen

 

Getuigenissen

Getuigenissen

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Normen en waarden

 

Hier tonen we aan dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.