Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

Pesten, onzekerheden, zoeken en vinden    

 

Toen ik naar de middelbare school ging werd ik vaak gepest. Op een bepaalde avond, na weer zo’n vreselijke dag, heb ik tot God om hulp gebeden. Maar het pesten ging gewoon door. Dat was voor mij reden genoeg om te besluiten dat God niet bestaat. De evolutietheorie en andere wetenschappelijke dingen van op school droegen hiertoe alleen maar bij. Het bracht me vaak in depressies.

 

Wanneer mijn moeder me het boek “De Getemde Tijger” van Tony Anthony bezorgde veranderden de omstandigheden. Tony is een drievoudig wereldkampioen Kung Fu die tot geloof komt wanneer hij in de gevangenis zit. Het deed me opnieuw over God nadenken. Ik geraakte in een hevige strijd en besefte dat er om mijn ziel gevochten werd. Ik begon opnieuw te bidden, vroeg om vergeving voor mijn fouten, maar er gebeurde niets. Ik raakte compleet in de war en wist niet meer wat te denken …

 

Toen Tony Anthony naar België kwam ben ik erheen gegaan. Ik wou eigenlijk een antwoord op mijn vragen. Na zijn verhaal verteld te hebben, vroeg hij ons om mee te bidden. Het was een gebed waarin je vergeving vraagt en te kennen geeft dat je Jezus wilt aanvaarden in je leven. Ik heb dat gebed in stilte mee opgezegd maar twijfelde aan de ernst van mijn woorden. Eigenlijk was ik nu nog meer verward en had nog meer vragen dan voorheen.

 

Ik wilde de Bijbel wel lezen, maar besloot dat God me die wel zou bezorgen als Hij dat nodig vond. Je raadt het nooit, de volgende keer dat ik bij mijn moeder kwam gaf ze me een Bijbel. Ongelooflijk! Ik las erin: "vraagt en gij zult krijgen". Ik begon dus elke dag te bidden en te lezen. Maar ’s avonds deed ik nog veel meer …

 

“Gamen”! … Ik was er verslaafd aan! Ik speelde elke dag “12sky”, een “Massive Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG)”. Je speelt het samen met duizenden anderen over heel de wereld. Je kan ook “chatten” tijdens het spelen. Ik had meer vrienden op “12sky” dan in het echte leven en ergens was het mijn toevluchtsoord geworden. Zo had ik een vriendin uit Brazilië waar ik dagelijks mee sprak. We speelden al een jaar maar hadden nog nooit over Jezus of God gesproken. Haar Engels was niet hoogstaand en soms verstonden we elkaar maar half.

 

Op een avond zei ze me dat het niet zo goed boterde tussen haar en haar man. Ik probeerde haar te troosten door erop te wijzen dat zij tenminste iemand heeft terwijl ik alleen ben, buiten mijn moeder, mijn zus en mijn beste vriend. Hierop zei ze:” U got to praise the Lord u have them”. Ik was verbaasd en zei haar dat mijn moeder en zus evangelische christenen zijn. Toen ik het wilde uitleggen bleek ze dat al te kennen. Zij ging immers vroeger zelf naar een evangelische kerk en ze had Jezus nog steeds in haar hart. Ik zei dat ik ook de Bijbel las en elke avond tot Jezus bad.

 

Op dat moment begon ze een aantal dingen snel na elkaar te zeggen: ‘Jezus is de Enige Weg’, ‘Jezus is de Waarheid’, ‘Jezus is Licht’ en nog meer. Het was raar om die zinnen zo over mijn scherm te zien rollen. "Wat is dat allemaal", vroeg ik haar, waarop ze antwoordde: "Ik moest je dat precies zeggen". Ik vroeg me af wat er aan het gebeuren was!

 

“U got to ask that the Holy Spirit comes to u”, zei ze. Toen dacht ik aan wat mijn moeder altijd zegt en hoe die Braziliaanse nu precies zo sprak. Ik verbaasde me nog meer toen ze zei dat het haar woorden niet meer waren, maar dat ze haar werden ingegeven. Ik kreeg het heel warm en begon zelfs te bibberen. Ze voelde blijkbaar net hetzelfde en zei toen: “Jezus must love u very much that he makes me talk to u like that”.

 

Toen ik die woorden zag voorbij komen op mijn scherm kreeg ik alles over me heen. De liefde die je dan voelt is onbeschrijfelijk. Ik kon mijn tranen niet meer bedwingen en huilde als een klein kind.

De tranen vielen op mijn toetsenbord en ik leunde achterover om ze weg te vegen. Maar ze bleven komen, dus ben ik opgestaan en naar de badkamer gegaan om mijn gezicht te wassen. Daarna ging ik terug. In de tijd dat ik weg was had ze niets gezegd. Net toen ik wilde beginnen typen, vroeg ze of ik wel OK was. Ze vertelde me dat God een plan voor mij had en dat Jezus mij zeer lief had. Ze raadde me aan op zoek te gaan naar andere mensen. Ik zocht volgens haar op de verkeerde plaats, maar ik wist niet wat dat betekende. We babbelden nog even en namen dan afscheid.

 

Ergens wist ik dat God me gezegd had te stoppen met “12sky” en Hem te zoeken op andere plaatsen zoals in een evangelische kerk. Voor mij was het nu duidelijk. God bestaat! Ongetwijfeld! Nu mag ik elke dag opstaan met die zekerheid en er blij om zijn. Ik heb eindelijk de liefde gevonden waar ik zo naar verlangde. De leegte in mijn hart is nu gevuld met de liefde van Jezus! Hem zocht ik! Hem heb ik gevonden!

 

Je kan Stefan bereiken op dit e-mail adres: stefberwa@hotmail.com

HTML Comment Box is loading comments...

Overzicht getuigenissen

© Evangelische kring Tienen

 

Getuigenissen

Getuigenissen

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Normen en waarden

 

Hier tonen we aan dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.