Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

God  beloont vertrouwen in Hem! (Genesis 22:1-19)

We hebben allemaal onze eigen verlangens, eigen plannen en vooral onze eigen wil. Het is God die ons die eigen wil heeft gegeven, zodat wijzelf voor Hem kunnen kiezen! Hij vraagt ons echter om die wil aan te passen aan Zijn wil. Het sleutelwoord daarbij is ‘vertrouwen’.

 

Een voorbeeld hiervan is het bekende verhaal van Abraham. Hoewel God hem had beloofd dat Hij door zijn zoon Isaäk een rijk nageslacht zou hebben, vroeg God hem om zijn zoon te offeren. God greep pas op het laatste moment in om te zien of Abraham Hem echt vertrouwde en zijn eigen plannen en dromen kon laten varen. God zag dat Abraham dit kon en beloonde hem met een ontzagwekkend groot nageslacht.

 

Hoe blindelings durf jij God te volgen? Durf je je eigen plannen te laten voor wat ze zijn en je open te stellen voor dingen die God van jou verlangt? Je zult merken dat je steeds meer Gods zegen zult ervaren naarmate je je eigen wil loslaat en op Hem vertrouwt.

 

 

Normen & Waarden: God beloont vertrouwen in Hem!

 

Vraag: Durf jij God de leiding te geven in je leven?

 

Bijbelvers: Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan (Hebreeën 11:11).

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!