Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

 

God biedt een uitweg (Mattheüs  3: 1-12)

We proberen allemaal goede mensen te zijn. Of niet soms?  Natuurlijk loopt het wel eens fout, niemand is immers perfect.  Maar als je om je heen kijkt in de wereld, in je buurt of in je gezin, dan doen we het toch zo slecht nog niet? Jezus zegt daarover het volgende: “Want uit het hart van de mensen komen hebzucht, slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.”

Misschien moeten we maar toegeven dat we de wil hebben om goed te doen, maar dat het vaak gebeurt dat we daar niet in slagen. En de schade, groot of klein, die we daardoor bij anderen aanrichten, kunnen we niet meer terugdraaien. Hoogstens kunnen we de schade verzachten met een sorry of met geld.

Ook de schade die we daardoor aanrichten bij God kunnen we niet meer goedmaken, want één zonde al maakt ons hele witte kleed onrein. Laat staan één zondetje elke dag opnieuw…

 

Maar God biedt een uitweg. Hij heeft ons Zijn zoon gestuurd om de straf voor onze zonden op zich te nemen. Zijn zoon Jezus heeft Zijn leven gegeven voor ons! Als we dit geloven en dit belijden, mogen we proeven van de warmte en de liefde van God! Want wie anders heeft jou zo lief dat hij zijn leven voor jou gegeven heeft?

 

 

 

Normen & Waarden: Je wandaden berokkenen jezelf en anderen schade.

 

Vraag: Hoe denk je die schade te herstellen?

 

Bijbelvers: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

 

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!