Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

God houdt van ons, kleine, zwakke mensen

Wanneer je naar de huidige samenleving kijkt, is het niet gepast om je zwak op te stellen. We proberen ons allemaal groter voor te doen dan we werkelijk zijn. Fouten toegeven, tot daaraan toe, maar toegeven dat je zwak bent, is minder geaccepteerd.

Toch kan God ons enkel echt helpen en veranderen als we toegeven dat we het zelf niet kunnen. In de Bijbel staan tal van voorbeelden van profeten en leiders die zichzelf te zwak en te klein vonden om door God gebruikt te worden. Mozes zei dat hij niet welbespraakt was, maar toch heeft God hem gebruikt. Koning David was voor hij koning werd herder en stelde binnen de samenleving niets voor.

Jezus deed heel wat wonderen. Die wonderen kon hij niet doen als mensen niet hadden toegegeven dat ze zwak waren en tekortkomingen hadden. Toen Jezus in discussie was met de Farizeeën zei hij de volgende woorden: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen te roepen, maar de zondaars, opdat ze zich bekeren.”

Zo kwam Jezus naar de aarde om te sterven voor alle zonden. Zoals een dokter zieken ontvangt, ontvangt God ons en verlost ons van zonden. Waar God wel op wacht is onze stap naar hem toe om vergeving te vragen. Een dokter gaat ook niet zelf op zoek naar patiënten. Als je toegeeft dat je zwak bent en fouten maakt, belooft Jezus dat de Heilige Geest ons zal helpen om Gods wil te verstaan en ons kracht zal geven.

 

 

Normen & Waarden: God geeft kracht aan de zwakken!

 

Vraag: Durf je je zwaktes toe te geven zodat God ze kan veranderen?

 

Bijbelvers: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel.” (Mattheüs 9:12)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!