Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Gods grote plan in ons leven (1 Samuël 1)

God heeft een overkoepelend plan met deze wereld en daar geeft de Bijbel ons vaak een overweldigend beeld van. Maar God let ook op de kleinste details. Ook al is Hij bezig met dit majestueuze, eeuwige plan, Hij is evenzeer bezig met ons persoonlijk leven. Het is goed om dit te beseffen en ons in geloof er te laten door inspireren. Maar we zijn niet alleen op de wereld. Laat ons ook de nodige aandacht besteden aan allen die ons omringen!

Het bijbelse geloof verschaft ons daartoe alle mogelijkheden, het verrijkt ons op tal van vlakken. Zo is het geloof o.a. heel nuttig bij de opvoeding van kinderen, voor een gelukkig huwelijk en voor toewijding op het werk. Maar geloven is geen vrijkaartje voor een probleemloos bestaan. Het is dan ook heel belangrijk dat we naar elkaar luisteren! Hanna hield haar gevoelens alleen voor haarzelf, maar ze werd er niet beter van. God heeft mensen om ons heen gegeven ter ondersteuning zodat we onze gevoelens en noden met elkaar kunnen delen. Helaas lukt dit niet altijd, maar weet dat je bij God altijd terecht kunt in welke situatie je ook verkeert. Ook als je boos bent, kan je dat gewoon vertellen, Hij weet toch alles. Hij aanvaardt je spijtbetuigingen en wil je graag vergeven. Bij God kunnen we terecht met al onze zorgen. Hij wil ze voor ons oplossen, als wij dat toelaten tenminste. Hij bewerkt herstel en schenkt vrede in ons hart.

Als wij bidden doet God daar wat mee! Ook al geeft Hij niet onmiddellijk waarvoor je gebeden hebt. God is wel degelijk geïnteresseerd in jou en jij past in het grote plaatje, het perspectief van lange termijn. Het is wonderlijk hoe Hij Zijn grote plan combineert met de dingen die wij in ons eigen leven doen en beleven. Zo passen we op de juiste plaats in het geheel. Door onze menselijke kortzichtigheid merken we dat vaak helemaal niet op, maar het is daarom niet minder waar. Je bent kostbaar in Gods ogen en deel van Zijn grote eeuwige plan.

 

 

Normen & Waarden: Besef dat je een kostbaar onderdeel bent van Gods grote plan met deze wereld!

 

Vraag: Heb je al ontdekt met welk plan God bezig is in jouw leven?

 

Bijbelvers: "Dan denk ik: Wat is toch de mens dat u om hem geeft, wat betekent hij dat u voor hem zorgt?" (Psalm 8:5)

 

 

Normen en waarden

 

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!