Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Gods liefde is voor iedereen! (Hand. 8:26-40)

Jezus’ komst naar de aarde verandert ons leven.  Vroeger golden andere maatstaven!  De jood had “de wet”, een set van goddelijke leefregels.  Maar zelf voegden ze vele menselijke verplichtingen toe zodat het onhoudbaar werd!  Ook was dit helemaal niet wat God verlangde.  Hoe los je nu zo’n wantoestanden op?  

 

Gods plan is uniek; geen mens die het bedenken kan!  Hij zond Zijn Zoon om “de wet” perfect te vervullen.  Alleen Jezus kan dit want alleen Hij is zonder zonde.  Gods liefde is zó diep dat Hij uitkomst biedt aan alle mensen, aan jood en niet-jood!  Wie verkeerd doet wordt gestraft; dat is het principe van rechtvaardigheid.  Jezus’ sterven vereffent onze schuld; dat is Gods aanbod van liefde … voor elkeen die wil!  Wie had ooit zoiets kunnen bedenken?
Geen regels of verplichtingen meer die we toch niet kunnen houden.  Slechts het persoonlijk aanvaarden van Jezus’ offer vervult “de wet” compleet.  Er is perfecte vergeving en volledig herstel met God in het aanvaarden van Jezus’ plaatsvervangend lijden en sterven!

 

Zo veranderen mensenlevens; dit is daadwerkelijk de “blijde” boodschap.

 

 

Normen & Waarden: Gods liefde is voor iedereen!

 

Vraag: Waarom zou je Gods aanbod niet aannemen?

 

Bijbelvers: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” (Matt 11:28)   

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!