Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Gratis toegang? (Mattheüs 20:1-16)

“Niets voor niets” wordt ons geleerd.  Dat is een absolute waarheid in deze wereld.  Als je iets gratis krijgt is het omdat een ander daarvoor betaald heeft, onder welke vorm dan ook!   Daarom ook dat iets waardevols ons niet gratis wordt aangeboden of … misschien toch wel?

Mensen geven elkaar uit liefde soms kostbaarheden.  Het toont ons hoezeer we gemaakt zijn naar Gods beeld en gelijkenis want God is liefde en doet niets liever dan geven.  Bovendien, wat God geeft is perfect!

Zo ook met het Koninkrijk der hemelen.  Het is voor iedereen toegankelijk!  Sterk of zwak, iedereen is welkom.  Sommigen zijn van jongs af aan in de dienst van God.  Anderen komen er pas toe op latere leeftijd.  Waar het echt op aan komt is dat je vroeg of laat met God rekening wil houden in je leven.  Wat zal dat een ontdekking voor je zijn!  Je vindt rust voor je ziel, je ontdekt het ware leven, je zal diep genieten en kunnen uitdelen aan anderen.  Bovenal zal je onder Zijn bescherming leven, niet tijdelijk, maar voor eeuwig.  Kom tot Jezus die de toegang tot het Koninkrijk der hemelen voor jou heeft betaald!

 

 

Normen & Waarden: Niets is gratis!

 

Vraag: Zeker ervan dat je toegang hebt tot het Koninkrijk der hemelen?

 

Bijbelvers: “Gij zijt vrijgekocht van uw zinloze levenswandel, niet met zilver of goud, maar met het kostbare bloed van Christus.” (1 Petrus 1:18,19)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!