Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

In het begin (Adam en Eva) had God innige omgang met de mensen. Maar door de zonde is het contact met God verbroken. Dit is niet zoals God het bedoeld had. Hij wil graag contact met ons, maar... onze zonden staan in de weg. Iedereen heeft al wel eens gelogen of iemand gehaat. Er staat dus geen enkel mens onschuldig tegenover God.

 

"Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één." (Psalm 14:3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er bestaat als het ware een diepe kloof tussen de mens en God. Die kloof kan de mens zelf niet overbruggen. Dit betekent dat we na ons sterven niet naar God kunnen en dus niet in de hemel kunnen komen! Is iedereen dan verloren? Zo kan je het stellen; ja. Ik hoor je zeggen: "Maar God is toch liefde!". God is inderdaad liefde maar Hij is ook rechtvaardig. Laat ik het verduidelijken met een voorbeeld: stel je voor dat jouw kind gedood wordt en de rechter die moet beslissen wat de straf is, zou zeggen tegen de moordenaar: “Het is erg wat je gedaan hebt maar we vergeven je. Je bent vrij, ga maar”. Jij zou boos worden en zeggen dat er geen recht is gedaan! En je hebt gelijk! Wel als God zo zou handelen zou er geen rechtvaardigheid meer zijn. Het is dus geen liefdeskwestie maar een rechtvaardigheidskwestie! Dit lijkt allemaal zeer slecht nieuws, maar laat mij je nu het goede nieuws vertellen! God heeft voor een oplossing gezorgd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God heeft zijn enige Zoon naar de aarde gezonden, zodat onze zonden zouden vergeven worden. Jezus was er al voor de wereld werd gemaakt en Hij zag het verdriet van zijn Vader. Jezus wou niet dat we verloren gingen, dus koos Hij er zelf voor om als mens naar de aarde te komen en de straf te betalen voor onze zonden. Toen Jezus stierf aan het kruis liet God de straf, die bedoeld was voor alle mensen, op Jezus neerkomen! Jezus heeft dus zijn leven gegeven voor jou!!!

 

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

(Joh. 3:16)

 

Drie dagen later heeft God Hem uit de dood opgewekt en korte tijd daarna is Hij terug naar zijn Vader gegaan. Ken jij iemand die zoveel liefde voor jou heeft? De enige manier om terug naar God te gaan is dus door Jezus. Hij zegt het volgende:

 

"Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Joh. 14:6)

 

Als je gelooft dat Jezus, de zoon van God, gestorven is voor jouw zonden en je wilt je leven aan Hem geven, dan ben je gered en zijn al je zonden vergeven! Jezus zegt:

 

"Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven." (Joh. 11:25-26)

 

Als je meer wil weten over het Christelijke geloof willen we je graag helpen. Aarzel niet ons te contacteren.

© Evangelische kring Tienen

 

Het christelijk geloof

Het christelijke geloof

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Normen en waarden

 

Hier tonen we aan dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.