Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Houden van iedereen

Komt het soms niet in je op dat het leven veel gemakkelijker is indien je niet in de Bijbel gelooft? Als je de Bijbel volgt, mag je veel minder dingen doen en heb je minder vrijheid, wordt er gezegd.

 

Aan de andere kant hoeven we niet eens in een God te geloven om te zien dat te veel vrijheid ons ook te gronde richt. Hoewel onze maatschappij steeds minder met God rekening begint te houden, is het duidelijk dat ze niet zou werken zonder wetgeving. Wij willen als mens vrijheid, maar hebben structuur nodig.

 

God verwacht van christenen dat ze nog veel meer doen dan enkel de wet naleven. Als christen is het logisch dat je van God zelf en zijn zoon Jezus houdt, maar ook van ALLE mensen om je heen. Dit is iets wat onmogelijk lijkt! Het is ook onmogelijk als je dit op eigen houtje probeert, maar als je het met Gods liefde doet, kan het wel.

 

De Bijbel zegt dat iedereen die Jezus aanvaardt als zijn Redder de liefde van God krijgt. Op die manier kunnen we een beetje door de buitenkant van mensen heen kijken. Houden van iedereen is dan wel mogelijk. We kunnen ons nog storen aan het gedrag van mensen, maar we zien hen zoals God ze liefdevol gemaakt heeft.

 

 

Normen & Waarden: God vraagt ons van iedereen te houden en maakt dit mogelijk door ons zijn liefde te geven.

 

Vraag: Wees eens eerlijk: hoe vaak faal je in het houden van mensen?

 

Bijbelvers: “Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is”. (Romeinen 5:5)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!