Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn

Een gelovige wordt vaak als een naïef persoon aanzien. Geloven is immers uit de mode. Maar wij zijn ervan overtuigd dat geloven getuigt van realisme! Elke wereldbeschouwing, ook het atheïsme (een atheïst gelooft in geen enkele God), vergt geloof. Kijk … Hoe minder bewijzen je hebt voor je stelling, hoe meer geloof je nodig hebt. Met geloof overbrug je de hiaten in je kennis. Atheïsten nu hebben veel minder bewijzen voor hun opvattingen dan christenen.

Ik geef drie voorbeelden:

 

 

 

 

1. De wetenschap stelt dat het heelal uit het niets is ontstaan. Christenen geloven dat iemand iets uit het niets heeft geschapen, terwijl atheïsten geloven dat niemand iets uit het niets heeft geschapen. Vergt de atheïstische visie niet duidelijk méér geloof?

 

2. We weten dat de simpelste levensvorm informatie bevat die overeenkomt met duizend encyclopedieën. Christenen geloven dat alleen God, de intelligentie bij uitstek, een dergelijke levensvorm kan creëren. Atheïsten geloven dat niet-denkende, natuurlijke krachten dit kunnen. Wat is het meest aanvaardbaar?

 

3. Eeuwenoude geschriften voorzegden de éénmalige komst en het sterven van een God-mens, Jezus Christus. Hiervoor zijn ontzettend veel historische feiten zoals archeologische vondsten, ooggetuigenverklaringen, veranderde mensenlevens, … Atheïsten moeten veel meer geloof hebben om dit alles te kunnen wegredeneren, zonder er bovendien iets anders voor in de plaats aan te bieden.

 

 

 

Doordenkertjes

© Evangelische kring Tienen

 

Doordenkerjes

Doordenkertjes

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Normen en waarden

 

Hier tonen we aan dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.