Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Jezus’ zendingsbevel geldt nog altijd (Mattheüs 28:16-20)

Het Mattheüsevangelie eindigt met de volgende woorden:

 

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

 

Vlak voordat Jezus naar de hemel ging, was hij samen met zijn elf discipelen. Hij gaf hun de opdracht in de hele wereld over Hem te vertellen en de gelovigen te dopen. De discipelen hebben die opdracht heel duidelijk uitgevoerd en overal ter wereld weet men wie Jezus is.

 

Daarmee zou je kunnen denken dat de taak volbracht is. Maar de nood om deze opdracht uit te voeren, is nu misschien zelfs nog groter dan ooit. Nooit leefden er maar mensen op aarde. Als Jezus zijn discipelen vroeg om de volken te bekeren, geldt dat nog steeds voor ons en we hebben één ding dat zeker is: Hij is met ons!

 

In onze huidige samenleving is het misschien niet gangbaar om zomaar over Jezus te spreken, maar we mogen dat wel doen en Hij zal bij ons zijn als we dat doen. Soms is het genoeg om anders te zijn dan de anderen om ons heen. Op die manier kan je ook de interesse wekken van mensen. Het belangrijkste is dat we Jezus' liefde tonen aan de medemens en hen tot God brengen die zelf liefde is en liefde aan iedereen wil geven.

 

 

Normen & Waarden: Jezus vraagt ons om aan iedereen over Hem te vertellen en belooft bij ons te zijn.

 

Vraag: Vind jij het moeilijk om openlijk te spreken over je geloof in Christus?

 

Bijbelvers: Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken (Efeziërs 6:19).

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!