Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Jezus’ liefde voor ons (Mattheüs 26:69 - 27:44)

De laatste uren voor Jezus' sterven waren een enorme lijdensweg. Niet alleen de fysieke pijn, gegeseld te worden, maar ook de geestelijke pijn: de mensen voor wie Hij aan het kruis gaat willen hem openlijk ter dood veroordeeld zien! Hoe treffend zijn de woorden van het volk wanneer ze roepen "zijn bloed komt over ons en onze kinderen". Dat is precies wat er moest gebeuren, Jezus' onschuldige bloed moest vloeien voor onze zonden!

Tijdens de jaren die voorafgingen aan zijn sterven, heeft Hij wonderen verricht om anderen te helpen en Gods wonderlijke macht te laten zien, maar nooit om zichzelf te helpen. Ook nu doet Hij dit niet, Hij moet sterven voor onze zonden als een smetteloos lam.
Wat een liefde om voor ons dit alles te doorstaan! Deze liefde roept om navolging. Jezus roept ons op om elke dag ons eigen kruis op te nemen en Zijn voorbeeld te volgen met vallen en opstaan.

 

 

Normen & Waarden: Heb anderen lief zoals Jezus ons ook heeft liefgehad.

 

Vraag: Ben je bereid je kruis op te nemen en Jezus' voorbeeld te volgen?

 

Bijbelvers: "Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen , die verloochene zichzelf, en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij." (Lucas 9:23)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!