Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

Hoe was kerst?

 

Ondanks de wind, de regen en de koude mag de kerstmarkt van Tienen toch een succes genoemd worden. We wilden wel eens weten hoe christelijk kerst nog is Anno Domini 2011! Dus gaan we met een eenvoudige enquête op pad tussen de kerstmarktbezoekers op 17 & 18 december. We nemen 248 enquêtes af onder mannen en vrouwen, onderverdeeld in vier leeftijdsgroepen (-18, 18-25, 25-40 en 40+). We doen ons best voor een evenredige verdeling tussen de leeftijdscategorieën.  Al vlug blijkt echter dat de jonge gezinnen (18-25 jaar) andere prioriteiten hebben.  Maar de grote afwezigen zijn vooral de jongeren beneden de 18 jaar.

 

 

Wanneer we polsen naar de godsdienst blijkt 70% zich als katholiek te bestempelen, 25% als niet godsdienstig en 5% als anders gelovigen (protestant, evangelisch, christelijk en moslim). Op één gezin na hebben we verder geen moslims ontmoet. We horen vaak dat men niet praktiseert of katholiek werd opgevoed. Opvallend is dat voor alle leeftijdscategorieën de vrouwen te kennen geven meer katholiek te zijn (62%) dan de mannen terwijl de mannen zich eerder als niet gelovig (57%) opstellen.

 

 

 

Voorts willen we weten wat Kerstmis betekent. Voor 90% is het een gezellig samenzijn, vaak in familieverband, voor 9% is het de geboorte van Jezus Christus en voor 1% betekent het niets speciaals. Onder de katholieken opteert 90% voor gezelligheid en  familiefeest terwijl slechts 9% de geboorte van Jezus Christus als ware betekenis aanduidt.  Opmerkelijk dat dit laatste door niemand van de categorieën -18 en 18-25 jaar (op 1 uitzondering na) aangestipt wordt! Voor diegenen die geen godsdienst belijden is kerst voor 97% pure gezelligheid en familiefeest.

 

 

Tenslotte vragen we wie Jezus Christus voor hen is. Op alle ondervraagden heeft 22% niet echt een duidelijk antwoord. Sommigen zien Jezus als een mythisch figuur terwijl anderen Hem als een historisch personage bestempelen. Je hoort soms ook dat Hij onbelangrijk of weinig betekenisvol is. Voorts beschouwt 32% Jezus als een goed mens en 27% als God. Opmerkelijk dat niemand van de ondervraagden jonger dan 18 jaar Hem als God ziet! Bestuderen we enkel de katholieken dan ziet 33% Hem als een goed mens, voor 31% is Hij God, voor 19% een profeet en de overige 17% heeft niet echt een antwoord. Onder de niet godsdienstige bezoekers is de verdeling als volgt: 38% heeft niet echt een antwoord, voor 33% is Hij een goed mens, 18% ziet Hem als een profeet en 11% ziet Hem als God.

 

Conclusie: kerstmis is een gezellig feest, graag in familieverband.  Weten de meeste katholieken nog wie Jezus is, voor bijna 2 op de 5 van diegenen die niet godsdienstig zijn lopen de meningen ver uiteen.  Maar voor velen is Hij alvast een goed mens of een profeet.

 

 

Samenvatting enquête rondom kerst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De categorie “Anderen” uit de eerste vraag werd niet verder in beschouwing genomen.

 

 

 

Voor meer informatie kan je een excel file downloaden

© Evangelische kring Tienen

 

Archief

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Normen en waarden

 

Hier tonen we aan dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.