Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Meewerken aan Gods bouwwerk (1 Korintiërs  3: 10-17)

Wil je bouwen aan iets kostbaars, weet dan dat het alleen stand houdt als je het doet op Gods manier!  De kerkgangers van Korinte hadden nog heel wat te leren.  Ze bouwden wel op Gods fundament, Jezus Christus, maar niet volgens Gods normen.  Elk bouwde naar eigen inzichten en maatstaven.  Hun arbeid blijkt dan ook waardeloos te zijn … wat ontzettend erg!  Dat mag ons toch niet overkomen!  Ons levenswerk mag toch niet in rook opgaan? Hoe doen we het goed?  Als het fundament Jezus Christus is, moet het bouwwerk van christenen ook Hem weerspiegelen. God heeft Zijn Woord als richtlijnen voor het leven gegeven; eerlijke, betrouwbare, liefdevolle instructies die ons beschermen en leiden.  De Heilige Schrift biedt een stevig houvast in woelige tijden.  Wanneer we doelbewust met Hem willen leven zal ons bouwwerk standhouden en zullen we beloond worden. Bouw dus in het zicht van dit perspectief je leven lang, het is meer dan de moeite waard; nu op aarde en later in de eeuwigheid!

 

 

 

Normen & Waarden:  Bouw volgens de instructies van de hemelse architect.

 

Vraag: Kan jouw bouwwerk de goddelijke toets doorstaan?

 

Bijbelvers: Vertrouw op de Heer met heel je hart en wees niet eigenzinnig. (Spreuken 3:5)

 

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!