Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Niet alleen in de storm (Mattheüs 14:22-33)

Het leven heeft iets van de zee. Soms is de zee spiegelglad en lijkt het alsof niets je uit het lood zou kunnen slaan. Maar dan steekt er toch een storm op, een hevige storm die niet lijkt op te houden. Hoe reageer je dan?

Ieder mens is anders en soms lijkt het ongeluk sommige mensen veel vaker te treffen dan anderen. Maar alles hangt af van de manier waarop je tegen de storm aankijkt. Een storm in je leven hoef je niet alleen te trotseren. God wil dat we op hem vertrouwen, ook als het moeilijk gaat. Hij wil ons sterken. Dit houdt niet in dat Hij de storm doet verdwijnen, maar wel dat Hij bij je is tijdens de storm.

 

Dit zien we bij de overtocht van de discipelen over een meer. Jezus had hen net weggestuurd nadat Hij een wonder had gedaan. Hij had meer dan 5.000 mensen te eten gegeven met 5 broden en 2 vissen. Daarna wilde hij rustig met zijn Vader spreken en had Hij zijn discipelen al vooruit gestuurd naar de overkant van het meer. Later komt Hij over het water naar de discipelen toe gewandeld! Petrus vraagt of Hij naar Jezus toe mag lopen, terwijl de storm nog in alle hevigheid woedt. Jezus laat Hem komen en Petrus loopt ook over het water… Maar dan begint Petrus op de omstandigheden (het woeste water rondom hem!) te letten en zinkt hij weg. Hij roept om hulp naar Jezus en Jezus steekt liefdevol Zijn hand uit en trekt Petrus uit het water.

Zo is het ook vaak met ons. We vertrouwen op God en ondanks de storm gaat het goed met ons. Maar op een bepaald moment kijken we toch naar de omstandigheden en houden we onze blik niet langer op God gericht. Dan beginnen we te twijfelen en lijken de problemen nog groter te worden. Maar als we ons weer op God richten, wil Hij ons liefdevol de hand reiken.

 

 

Normen & Waarden: Stel je vertrouwen altijd op God, ook in stormen wil Hij je dragen!

 

Vraag: “Welke stormen ken jij in je leven?”

 

Bijbelvers: “Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.” (Jakobus 1:6)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!