Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Pinksteren (Hand. 2:1-13)

Pinksteren is oorspronkelijk een joods feest, een offerfeest waarbij de eerstelingen van de laatste graanoogst van dat jaar geofferd werden aan God.

Vandaag de dag is Pinksteren het feest van de Heilige Geest. Op het eerste pinksterfeest na de opstanding van Jezus stortte God zijn Heilige Geest uit op de mensen.

 

Als men een graankorrel zaait moet deze in de grond sterven om te kunnen kiemen.

De graankorrel dient als voedsel voor de nieuwe plant, die in zich ook weer graankorrels draagt.

God gebruikt dit voorbeeld om ons te tonen dat ook wij, mensen, moeten sterven aan onze eigen verlangens. Als we onze eigen wil opzij zetten en gaan doen wat God zegt, kan de Heilige Geest ons de weg wijzen die we gaan moeten in het leven.

Door ons over te geven aan de wil van God, kan Hij ons leven veel mooier en rijker maken dan we ooit hadden kunnen denken. Dit doet God door zijn Heilige Geest.

De Heilige Geest is de plaatsvervanger van Jezus op aarde.

Geef je over aan God en ervaar de grote vrede en vreugde die alleen God je kan geven.

 

 

Normen & Waarden: Pinksteren kan je leven veranderen!

 

Vraag: Weet jij al wat de Heilige Geest in je leven kan doen?

 

Bijbelvers: Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven (Jeremia 29:11).

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!