Psalm 121

 

Wie God bewaart, is wél bewaard

 

1 Een bedevaartslied.

 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:

vanwaar zal mijn hulp komen?

2 Mijn hulp is van de HERE,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

3 Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,

uw Bewaarder zal niet sluimeren.

4 Zie, de Bewaarder van Israël

sluimert noch slaapt.

5 De HERE is uw Bewaarder,

de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

6 De zon zal u des daags niet steken,

noch de maan des nachts.

7 De HERE zal u bewaren voor alle kwaad,

Hij zal uw ziel bewaren.

8 De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren

van nu aan tot in eeuwigheid.