Psalm 126

 

Herinnering en verwachting

 

1 Een bedevaartslied.

Toen de HERE de gevangenen van Sion deed wederkeren,

waren wij als degenen die dromen.

2 Toen werd onze mond vervuld met lachen,

onze tong met gejuich.

Toen zeide men onder de heidenen:

De HERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3 De HERE heeft grote dingen bij ons gedaan,

wij waren verheugd.

4 HERE, wend ons lot

als beken in het Zuiderland.

5 Wie met tranen zaaien,

zullen met gejuich maaien.

6 Hij gaat al wenende voort,

die de zaadbuidel draagt;

voorzeker zal hij komen met gejuich,

dragende zijn schoven.