Psalm 23

 

De HERE is mijn herder

 

1 Een psalm van David.

 

De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;

2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;

Hij voert mij aan rustige wateren;

3 Hij verkwikt mijn ziel.

Hij leidt mij in de rechte sporen

om zijns naams wil.

4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,

ik vrees geen kwaad,

want Gij zijt bij mij;

uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

5 Gij richt voor mij een dis aan

voor de ogen van wie mij benauwen;

Gij zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen

al de dagen van mijn leven;

ik zal in het huis des HEREN verblijven

tot in lengte van dagen.