Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

De thema-avonden over relaties in een christelijk huwelijk

 

België is koploper voor het aantal echtscheidingen. Tevens staan we op de kop betreffende het aantal ontredderde kinderen. De nood is zeer groot. We hebben daarom zo’n behoefte aan christelijke normen & waarden. De christelijke psycholoog Jef de Vriese werkt dagelijks aan gezinsondersteuning en verleent kinder-en jeugdhulp in diverse instellingen in België en Nederland. Hij publiceert en geeft lezingen. Vanuit Bijbels perspectief wil hij jong & oud in drie avondconferenties tips geven voor een gelukkig gezinsleven.

 

 

 

 

“Kon je helaas niet bij de 60-tal aanwezigen zijn? Jammer, maar hier zijn enkele indrukken: een prachtige muzikale omkadering, een gezellige sfeer, een boeiende spreker, praktische tips en nieuwe inzichten. Er was een boekentafel met leerrijke boeken, mooie muziek en opbouwende video's. Na een lekker hapje en een drankje gingen velen bemoedigd naar huis, vast van plan ook de volgende keer 'present' te tekenen. Bekijk ook enkele sfeerbeelden"

 

 

Als u graag de geluidsopname zou willen beluisteren, van deze avondconferenties, twijfel dan niet om ons te contacteren!!

 

 

 

Waar zeg je JA tegen? (29 september 2011 om 20u00)

In goede en kwade dagen? Gemakkelijk gezegd, maar wanneer ziekte gezondheid overstemt en armoede de rijkdom, dan staat het huwelijk wel onder druk. Wat is een huwelijk? En hoe realistisch is de belofte ‘tot de dood ons scheidt’? We gaan te rade bij God, de bedenker van het huwelijk. Maar als Hij het bedacht, heeft Hij dan ook oplossingen? En waar is Hij Zelf toe bereid wanneer Hij een verbond sluit met mensen? Heeft onze ‘ja’ een kans van slagen? En hoe?

(Plaats van gebeuren: zaal ‘Centrum’ in de Keibergstraat 54 - 3300 Kumtich (Tienen)

 

 

Wat is een gezin? (27 oktober 2011 om 20u00)

Het lijkt een overbodige vraag, maar we leven in een tijd van de crisis van het gezin. Dat komt voor een deel omdat wij niet altijd inzicht hebben in het gezin waar wij uit voortkomen en moeite hebben om over datgene wat we onze kinderen willen meegeven onder woorden te brengen en daar doelgericht aan te werken. Hoe brengt een gezin een gezond emotioneel, sociaal en geestelijk erfgoed tot stand voor de kinderen?

(Plaats van gebeuren: zaal ‘Centrum’ in de Keibergstraat 54 - 3300 Kumtich (Tienen)

 

 

Communicatie: begrijp je mij? (24 november 2011 om 20u00)

Mannen en vrouwen, vaak een wereld apart. Andere verwachtingen, andere noden. Onuitgesproken wensen, omdat je verwacht dat de ander het wel weet, omdat je bang bent het te zeggen, omdat je woorden gebruikt die bij de andere niet overkomen. Begrijp hij of zij wat ik voel en denk? Wat staat goede communicatie in de weg? En zijn er praktische manieren om beter te communiceren?"

(Plaats van gebeuren: zaal ‘Centrum’ in de Keibergstraat 54 - 3300 Kumtich (Tienen)

 

 

Deze conferenties werden gegeven door Jef de Vriese:

Jef De Vriese is gehuwd en vader van twee dochters. Hij is psycholoog en actief betrokken bij diverse instellingen die zich toeleggen op bijbelgetrouwe hulpverlening. Hij is directeur van het Centrum voor Pastorale Counseling en van Chris, de landelijke organisatie voor kinder-en jeugdhulp in België en Nederland. Hij heeft veel ervaring in het kader van preventie rondom het gezin. Hij is ook stafmedewerker van De Hoop geestelijke gezondheidszorg, psychiatrisch centrum in Nederland. Voorts publiceert hij en geeft hij lezingen.

Over relaties in een christelijk huwelijk

 

Drie avondconferenties om nooit te vergeten:

 

Waar zeg je JA tegen?

Wat is een gezin?

Communicatie: begrijp je mij?

Krantenknipsel

 

Metro - vrijdag 20 mei 2011:

 

Twee op drie huwelijken lopen fout af

 

BRUSSEL Van de 1.000 afgesloten huwelijken in 2009 zullen er 645 eindigen in een echtscheiding. Dat berekende de Algemene Directie Statistiek van de federale overheid. Vlaanderen scoort relatief beter dan Wallonië, met 50,6% echtscheidingen voor de vijftigste huwelijksverjaardag. Aan de overkant van de taalgrens gaat het om 64,5%. Jaar na jaar neemt het aantal echtscheidingen toe. In 1960 besloot slechts 6,7% van de koppels uit elkaar te gaan, in 1970 liep dat op tot 9,6%, terwijl in 1980 al 20,6% op de teller stond. In 1990 bedroeg het aantal 31,9% om in 2000 op 45,7% te eindigen. Wetswijzigingen om scheiden te vereenvoudigen, veroorzaakten tijdelijke pieken in de statistieken in 1995 en 2008.

 

© Evangelische kring Tienen

 

Archief

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Normen en waarden

 

Hier tonen we aan dat christelijke normen en waarden nog altijd zeer actueel zijn.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.