Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Uit liefde (1 Joh. 4:7-21)

God is Liefde!

Deze uitspraak is waar, ook al worstel je misschien met onrecht of ziekte of ben je er zelf keihard door getroffen. En dan stel je misschien de liefde van God in vraag.

 

Maar weet dan dat God de wereld geschapen heeft uit liefde, net zoals wij kinderen maken uit liefde, met het risico dat die liefde onbeantwoord blijft, of misbruikt kan worden.

 

En God redde zijn volk uit Egypte, uit liefde. Met het risico dat ze Hem afvallig konden worden en liever andere goden zouden aanbidden.

 

En God zond Zijn Zoon (dit is eigenlijk Zichzelf) naar de aarde, om geofferd te worden voor alle zonden van alle mensen. Met het risico dat die mensen Zijn offer niet willen accepteren, het belachelijk maken en het in de vuilnisbak gooien.

 

Maar God heeft telkens weer als eerste Zijn hand naar ons uitgestoken. Hij had dat in al Zijn almacht niet hoeven doen. Toch doet Hij het telkens weer opnieuw. Uit liefde.

 

 

Normen & Waarden: Liefde vereist nederigheid en dat we zelf een stap naar de ander doen.

 

Vraag: “Denk je soms dat God zich eerst maar eens moet bewijzen?”

 

Bijbelvers: “Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.” (1 Joh. 4:11)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!