Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Van diepe ontgoocheling naar uitzinnige vreugde (Lucas 24:13-35)

Het verliep allemaal exact volgens plan.  Nog even en je zou één van de belangrijkste posten van het land bekleden.  Je had er zo naar uitgekeken! Maar toen keerde het tij. Alle hoop werd je eensklaps ontnomen toen men je boegbeeld gevangen nam, veroordeelde en kruisigde. Jij bent de volgende aan de beurt!!! Alle hoop is vervlogen … vluchten maar, hopelijk vinden ze je niet!  

Wat later ontmoet je een vreemdeling. Opmerkelijk toch hoe hij niet meegaat in je gedachten van hopeloosheid.  Veeleer wijst hij je op al wat reeds vooraf door de profeten gesproken was. Ja, aan de Heilige Schriften had je niet meer gedacht!  Maar wat een vreugde wanneer je de hoop en de liefde in Zijn wonderbaarlijke beloftes opnieuw ontdekt.  Meteen ben je de koning te rijk!  Je hebt ontdekt dat je een Koningskind geworden bent!

 

 

Normen & Waarden: Buig je wanhoop om in uitzinnige vreugde!

 

Vraag: Wie ben je? Een doodgewone sterveling of een Koningskind?

 

Bijbelvers: “Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?” (Luc 24:32)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!