Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Vertrouwen op God (Mattheüs 6:25-34)

Vertrouwen op God is misschien wel het belangrijkste thema in het onderwijs van Jezus. Jezus vat zijn onderwijs over God samen met één woord: Abba, Vader. Hij leert ons dat we God als onze Vader moeten zien en dat we in alles op Hem mogen vertrouwen. In de genoemde tekst zegt Hij dat onze hemelse Vader voor de vogels in de lucht zorgt en voor de bloemen op het land. Ze werken niet en toch voedt Hij ze en bekleedt ze. Maar vindt God de mens niet veel belangrijker dan een bloem of een vogel? Ja zeker! Dus ook voor mij zal Hij zorgen en voorzien in alles, als ik op Hem vertrouw. God weet wat ik nodig heb. Ik hoef mij dus geen zorgen te maken over de dag van morgen. Dit betekent echter niet dat ik geen problemen meer zal hebben! Maar als ik geloof dat God mijn Vader is, dan zal Hij mij elke dag helpen, ook op de moeilijke momenten in mijn leven. Dan draagt Hij mij, zoals een vader een klein kind draagt.

 

 

 

Normen & Waarden: Vertrouw meer op God dan op je eigen vermogen/kunnen.

 

Vraag: Waar heb jij je vertrouwen op gesteld?

 

Bijbelvers: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet! (Jesaja 30:15).

 

 

 

Normen en waarden

 

 

Er bestaat een mooi gedicht hierover:

 

Als in een droom zie ik het strand langs de eindeloze zee. In het zand

Een dubbel voetspoor: het spoor van mijn leven èn de voetstappen van de Heer,

die in de steeds wisselende situaties dicht bij mij is.

 

Tot in het begin van die donkere tijd, toen mijn wereld scheen in te storten.

Dan blijft slechts één spoor over...

 

Heer, waar was U, toen ik U zo nodig had?

Waarom liet U me toen in de steek?

 

Kijk eens goed. Die voetstappen zijn de jouwe niet.

In die moeilijke tijd was Ik het die je droeg...

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!