Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Waar is God in ons lijden? (Romeinen 8)

Het is niet altijd rozengeur en maneschijn in ons leven. Deze wereld is vol lijden, dichtbij en ver weg. Soms roepen wij in ons verdriet tot God en is het alsof Hij ons niet hoort. In de Bijbel wordt dit gevoel verwoord door de schrijver van Psalm 88: ‘Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen, neig uw oor tot mijn geroep; want mijn ziel is verzadigd van rampen, mijn leven is het dodenrijk nabij.’  Zo kunnen wij ons ook voelen: door God en door mensen verlaten in ons lijden.

En tòch heeft God een plan met ons leven. Het lijden op zich heeft geen enkele zin. Maar ons bestaan, ons leven inclusief het lijden en alle moeiten die wij meemaken, krijgt wel zin vanuit Gods plan. Het is namelijk zijn verlangen en plan dat alle mensen die in hem geloven voor eeuwig samen zullen leven in een nieuwe volmaakte wereld. Met dit in gedachten krijgt Romeinen 8:18 betekenis. Paulus zegt daar: ‘Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden.’ Dit zijn geen goedkope troostwoorden. Paulus werd zelf ettelijke malen geslagen, gevangen gezet en leed schipbreuk! Hij heeft dus recht van spreken.

Corrie Ten Boom, die in een Duits concentratiekamp heeft gezeten, vergeleek het leven ooit met een handgeknoopte mat waarvan wij enkel de onderzijde zien: een wirwar van verschillende draden en knopen. We zien de kleuren al, maar kunnen slechts raden welk figuur de wever heeft afgebeeld. Maar eens zullen wij de bovenkant van de mat te zien krijgen en zullen wij Gods plan in al zijn schoonheid en schittering kunnen zien!

 

 

Normen & Waarden: God heeft een plan met je leven, ondanks het lijden.

 

Vraag: Hoe reageer jij op lijden?

 

Bijbelvers: ‘Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben.’ (Romeinen 8:28)

 

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!