Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Waar komt zonde vandaan? (Genesis 3:1-24)

Voor we bij de vraag komen waar zonde vandaan komt, is het misschien goed stil te staan bij wat zonde is. God heeft ons gemaakt met als doel Hem te prijzen en te dienen met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand. Hij heeft ons bijna Goddelijk gemaakt!

Dat was het doel van God met de aarde en de mensen die erop wonen. God had ook engelen gemaakt om hem te dienen. De belangrijkste van hen werd de engel van het licht genoemd. Hij was de meest aanzienlijke en de enige die boven hem stond was God zelf. Maar hij werd opstandig en de Bijbel beschrijft hoe God hem op de aarde wierp samen met één derde van de engelen. Vanaf dan kennen wij hem onder de naam “duivel”.

God plaatste Adam en Eva op aarde in de hof van Eden. Hij maakte ze met een vrije wil om te kiezen. In de hof van Eden was er slechts één keuze die fout was: het eten van de boom die kennis van goed en kwaad verschaft. De mens had er nog niet van gegeten tot de duivel de vrouw verleidde tot het eten van de vrucht. Daarmee was de eerste zonde een feit.

 

Vanaf dat moment is alles niet meer zoals God het bedoeld had. Er is pijn en verdriet in de wereld, het baren van kinderen gaat gepaard met pijn, er zijn ziekten en we sterven allemaal. Ons eigen lichaam is zwak en niet meer volmaakt zoals het ooit was. Ons lichaam en onze gedachten zetten ons zelfs aan om te kiezen tegen God en voor onszelf.

 

Ook de perfecte relatie met God is verbroken. Hij houdt nog steeds evenveel van de mens die Hij gemaakt heeft, maar de relatie is verbroken. Om die relatie te herstellen is Jezus naar de wereld gekomen om de zonde die scheiding brengt tussen God en mens weg te nemen.

Lees hier meer over in de rubriek Het christelijk geloof.

 

 

Normen & Waarden: Zonde is een keuze tegen God zelf.

 

Vraag: Besef je dat de zonde de weg blokkeert naar een volle relatie met God?

 

Bijbelvers: “Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.” (Psalm 32:5)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!