Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Wanneer God spreekt!

We zijn meer gevormd door onze omgeving en onze geschiedenis dan we denken. Zo leven we in het (rijke) Westen met haar eigen normen en waarden. Ieder doet er wat goed is in eigen ogen. Maar zekerheden verdwijnen als sneeuw voor de zon en de welvaart lijkt ons door de vingers te glippen. Is het geen tijd om te bezinnen?

“Haal het altaar van Baäl, dat van uw vader is, omver” is de opdracht die Gideon van God krijgt in Richteren 6:25. Gideon diende te breken met de godencultus die hij van zijn vader had geleerd. Welke die god ook mag zijn, de ware God vroeg om de zelfgemaakte altaren te slopen. Het vergde Gideon heel veel moed, maar uiteindelijk deed hij het! Het gevolg is dat Israël 40 jaar rust kreeg!  Wat een tegenstelling met de voortdurende barbaarse invallen en rooftochten van de Midjanieten voorheen!

 

 

Normen & Waarden: Alleen de ware God van de Bijbel brengt vrede en rust.

 

Vraag: Herbron; dien je de ware God?

 

Bijbelvers: “Kies dan heden wie gij dienen zult …Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.” (Jozua 24:15)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!