Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Wat geloven jullie christenen nu juist?

Iedereen gelooft wel iets. De één in de evolutietheorie, de andere in het ‘niets’. Om het nog moeilijker te maken: sommigen vinden hun heil in karma, koran, Boeddha, het moderne mindfullness, of in de God van de christenen!

Maar welke christenen? Je hebt de katholieken, gereformeerden, pinksterchristenen, evangelischen... Wat een zootje. Welkom in het labyrinth van het geloof! Oplossing: de apostolische geloofsbelijdenis. Een moeilijk woord voor wat eigenlijk een duidelijke samenvatting is van de Bijbel. Deze synthese vormt de kern van het christelijk geloof en verwoordt wat christenen van alle richtingen samenbindt. Lees je mee?

Wij geloven:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,

Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

die ontvangen is van de Heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

neergedaald in de hel;

op de derde dag opgestaan uit de doden;

opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader;

vandaar zal Hij komen om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;

in een heilige, algemene, christelijke kerk,

de gemeenschap van de heiligen;

vergeving van de zonden;

opstanding van het vlees;

en een eeuwig leven.

 

 

Normen & Waarden: Christenen geloven in God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en in zijn Heilige Geest.

 

Vraag: Wat is de samenvatting van jouw geloof?

 

Bijbelvers: “Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat”. (1 Kor. 15:3)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!