Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Zowel op aarde als in de hemel

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

 

U kent misschien wel deze verzen. Ze zijn het begin van het Onze Vader, en Jezus spreekt er, zoals zo vaak, over het koninkrijk en over de hemel.

Jezus spreekt hier niet in gelijkenissen. Hij bedoelt het letterlijk. De hemel bestaat echt, het is de plek waar God en de engelen zijn, en waar nu en tot in eeuwigheid alles aan Jezus onderworpen is.

En ook op aarde gaat Hij terugkomen en alles aan Zich onderwerpen, op het door de Vader bepaalde ogenblik. En als we letten op wat zich in de wereld allemaal afspeelt, dan weten we dat die tijd heel nabij is gekomen. Dan zullen we kunnen zien wie de echte schepper is van alle planeten en alles wat op aarde leeft.

En allen die hun zonden belijden bij Jezus en Hem als de leider van hun leven accepteren, hoeven daar helemaal niet bang voor te zijn.

 

 

Normen & Waarden: Denk niet dat wereldse antwoorden de waarheid vertellen.

 

Vraag: Denk jij ook vaak dat God en de hemel wel fabeltjes zullen zijn?

 

Bijbelvers: “Ik zag de HEER op zijn troon zitten, en aan weerszijden van hem stonden alle hemelse machten opgesteld’.” (1 Koningen 22:19b)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!