Psalm 67

 

Danklied voor de oogst

 

1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm. Een lied.

 

2 God zij ons genadig en zegene ons,

Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten; sela

3 opdat men op aarde uw weg kenne,

onder alle volken uw heil.

4 Dat de volken U loven, o God;

dat de volken altegader U loven.

5 Dat de natiën zich verheugen en jubelen,

omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt,

en de natiën op de aarde leidt. sela

6 Dat de volken U loven, o God,

dat de volken altegader U loven.

7 De aarde gaf haar gewas,

God, onze God, zegent ons;

8 God zegent ons,

opdat alle einden der aarde Hem vrezen.