Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

 

Vasten (Mattheüs 4:1-11)

Vasten is een beetje uit de mode geraakt. Toch is vasten een goede gewoonte.

Ook Jezus heeft, nadat Hij gedoopt werd, 40 dagen en 40 nachten gevast in de woestijn. Daarna is Hij verzocht geworden door de duivel, die op 3 manieren geprobeerd heeft om Jezus te doen zondigen. Jezus heeft nooit gezondigd. In zijn mens-zijn heeft Hij aan de verzoekingen niet toegegeven, maar steeds de satan weerstaan door hem te zeggen wat er in de schriften geschreven stond.

Vasten is voor ons niet alleen het nalaten van eten en/of drinken, maar vooral een tijd waarin men God zoekt in gebed. Dit is niet gebonden aan de zogenaamde ‘vastentijd’, maar kan wanneer men wilt. Het gaat om tijd vrij maken om te bidden en de Bijbel te lezen in plaats van zich druk te maken om de dagdagelijkse dingen. In elk mensenleven doen er zich tijden voor dat men zich zorgen maakt over bijvoorbeeld ziekte, geld, echtscheiding, natuurrampen enz.. Het is daarom belangrijk om dichtbij God te leven, te weten dat Hij in goede en slechte tijden ons altijd bijstaat en draagt. Het vasten kan ons hier zeker bij helpen!

 

 

Normen & Waarden: Vasten brengt ons dichter bij God, het hele jaar rond.

 

Vraag: Denk jij bij vasten aan ‘bijna paaseieren kopen’ of aan ‘dichter bij God komen’?

 

Bijbelvers: “Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.” (Mattheüs 4:4)

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!