Doe recht, wees trouw & wandel nederig.

 

 

Zacheüs (Lucas 19:1-10)

Zacheüs was een oppertollenaar. Hij hief taksen op een onrechtmatige manier. Daardoor was hij zeer rijk maar ook veracht door het volk. Maar toch wou hij Jezus zien. Ondanks dat hij gehaat werd, waagde hij zich tussen de menigte toen Jezus kwam. Maar hij was klein, dus liep hij voor de menigte uit en klom in een boom. Dit moet zeer vernederend zijn geweest gezien zijn standing. Maar toch deed hij het! Hij vernederde zichzelf om Jezus te zien. Vaak moeten we onze schaamte overwinnen en doorzetten wanneer het om Jezus gaat; een heel belangrijke les!

Toen Jezus voorbijkwam aan die boom stopte Hij en zei:"Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven." Jezus keek naar het hart van Zacheüs en niet naar zijn verleden. Jezus zag een vriend. Zo moeten ook wij leren kijken naar het hart van mensen en niet naar wat we zien met onze ogen. De boom zit nog vol met mensen die Jezus willen leren kennen! Hij gaat je echt niet voorbij! Hij wil ook jouw vriend zijn.

 

 

 

Normen & Waarden: Zie niet minderwaardig neer op anderen!

 

Vraag: Hoe kijk jij naar mensen?

 

Bijbelvers: "Waar mensen naar kijken is niet belangrijk; mensen kijken immers naar het uiterlijk, maar ik kijk naar het hart”. (1 Samuël 16:7)

 

 

 

Normen en waarden

© Evangelische kring Tienen

 

Normen en waarden

Normen en waarden

Agenda

 

Bekijk hier onze activiteiten!!!

Wie is Jezus Christus?

 

Wie was Jezus en wat hij gedaan heeft.

Het christelijk geloof

 

Ontdek het christelijke geloof!

Doordenkertjes

 

Bekijk hier artikels waar je kan over nadenken.

Spoedgevallen

 

Hier kan je terecht

voor een noodgeval.

Getuigenissen

 

Verhalen uit het leven van mensen en hun ervaringen met God!